STEM LAB / FABLAB รับทำห้องเรียน ห้องแลปนวัตกรรม 3มิติ

 

สร้างห้อง STEM LAB, FABLAB นวัตกรรมขั้นสูง Digital Fabrication เครื่องพิมพ์ 3มิติ, สแกนเนอร์3มิติ, CNC Laser

3DD เรารับสร้างห้องปฏิบัติการ STEM LAB, FABLAB ให้กว่า 200แห่งทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 10ปีที่ผ่านมา ผ่านกลุ่มสินค้า 3D Printer ,3D Scanner CNC Laser cut & engrave  และ วัสดุสิ้นเปลื้องต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เครื่องมือวัด Software  โดยสามารถจัดตามความต้องการ และ จัดสรรค์ตามงบประมาณ

Note : พร้อมให้คำปรึกษา ทำคุณสมบัติ คุณลักษณะ โทรติดต่อ 096-140-0420

STEM LAB / FABLAB Set

STEM by budget จัดทำห้องตามงบประมาณ ตย.เป็นชุดที่เราจัดเป็นมาตรฐาน แนะนำ แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยรวมประกอบด้วย 3D Printer, 3D Scanner, CNC Laser และ วัสดุสิ้นเปลื้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
จัดตาม Spec ที่ต้องการเช่น FAB LAB ทางมหาลัยต้องการ Metal 3D Printer กับเครื่องขนาดเล็ก และ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง เราก็สามารถจัดให้ได้

Solutions

การประยุกต์ใช้ Digital Fabrication – 3D Printer, Scanner, Laser มาช่วยแก้ปัญหา ลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วงการวิศวกรรม การฉีดพลาสติก การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ วงการแพทย์เป็นต้น แต่ก่อนการขึ้นต้นแบบต้องใช้การปั้นดิน แกะสลักจากไม้ ปัจจุบันสามารถออกแบบ Design จาก CAD (Computer Aided Design) เมื่อออกแบบเสร็จสามารถไปพิมพ์หรือสร้างต่อใน CAM (Computer Aided Manufacturing) ซึ่งเครื่อง 3D Printer, Laser เป็นหนึ่งในเครื่อง CAM ดังกล่าว


ดาวโหลดโบรชัวร์