FABLAB สร้างแลปนวัตกรรม วิจัย 3D Printer, 3D Scanner Laser อุปกรณ์การเรียน

ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ

ปัจจุบัน STEM LAB มีบทบาทในการศึกษาอย่างมากทั้งในไทย และ ต่างประเทศ เปิดโอกาสความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้าง ออกแบบสิ่งของ หุ่นยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือ ได้ด้วยตัวเองผ่าน เครื่องมือ 3D Printer, CNC Laser machine, 3D Scanner ต่อยอดสู่การสร้างหุ่นยนต์, AI และอื่นๆต่อไป

3DD มีประสบการณ์ในการสร้าง STEM LAB, FABLAB มากว่า 10ปี โดยสร้างไปแล้วมากกว่า 200โรงเรียนทั่วประเทศไทย ทั้งโรงเรียนรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กร ต่างๆ สามารถเลือกสร้างห้องจากความต้องการ, และ จากงบประมาณ ตั้งแต่ แลปขนาดเล็ก 200,000 – แลปวิจัยนวัตกรรมขั้นสูง 20,000,00 (เครื่อง SLA, SLS, SLM, Polyjet)

STEM LAB, FABLAB มีความหมายคล้ายกันแต่ในเมืองไทยนั้น STEM LAB นิยมกล่าวในกลุ่มโรงเรียน – เครื่องมือขนาดเริ่มต้น งบไม่สูงนัก FAB LAB นิยมใช้กับมหาวิทยลัย องค์กรขนาดใหญ่ – เครื่องระดับอุตสาหกรรม งบประมาณสูง

ส่วนประกอบหลังของ STEM LAB, FABLAB (เราสามารถจัดสรรค์ ตามงบประมาณ และ ความต้องการ)

  1. เครื่องพิมพ์ 3มิติ
  2. เครื่อง CNC Laser cut & engrave
  3. เครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ
  4. วัสดุชิ้นเปลือง เช่น เส้นพลาสติก เรซิ่น แผ่นไม้ แผ่น Acrylic
  5. อุปกรณ์ใน Lab อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัด Software โต๊ะเก้าอี้ ตู้ เป็นต้น

สามารถปรึกษาเราเพื่อออกแบบแลปของคุณ LINE OA @print3dd โทร. 096-140-0420 ,098-448-4676

ทำไมต้องเลือกเรา 3DD ??

  1. ประสบการณ์มากกว่า 10ปี ทำ STEM LAB มาแล้วกว่า 200แห่ง ทั่วประเทศ
  2. ให้คำปรึกษา จัดทำห้องตามความต้องการ ตามงบประมาณ
  3. จัดทำ TOR / Update สินค้าคุณสมบัติให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  4. เป็นตัวแทนโดยตรงกับผู้ผลิต สามารถดูแลหลังการขายอย่างไร้รอยต่อ

Description

สร้างห้อง STEM LAB, FABLAB นวัตกรรมขั้นสูง Digital Fabrication เครื่องพิมพ์ 3มิติ, สแกนเนอร์3มิติ, CNC Laser
STEM by budget จัดทำห้องตามงบประมาณ ตย.เป็นชุดที่เราจัดเป็นมาตรฐาน แนะนำ แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยรวมประกอบด้วย 3D Printer, 3D Scanner, CNC Laser และ วัสดุสิ้นเปลื้อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
จัดตาม Spec ที่ต้องการเช่น FAB LAB ทางมหาลัยต้องการ Metal 3D Printer กับเครื่องขนาดเล็ก และ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง เราก็สามารถจัดให้ได้