fbpx

Promotion

3DD ช้อปดีมีคืน
ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2565

ลดหย่อนภาษี สูงสุด 30,000 บาท
คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 10,500 บาท
โดยใช้คู่กับโปรโมชั่นอื่นๆได้ ตามเงื่อนไข ที่ร้าน 3DD Digital Fabrication

เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี
แจ้งความต้องการขอใบกำกับภาษีกับทางร้าน พร้อมบัตรประชาชนของบุคคลที่ต้องการลดหย่อนภาษีฯ หรือข้อมูลที่ต้องการจะออกใบกำกับภาษีโดยแจ้งกับทางพนักงานผู้ขายเท่านั้น
เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ได้ทุกช่องทาง ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ การขอออกใบกำกับภาษีต้องออกใบกำกับภาษีภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น ห้ามออกข้ามวันเด็ดขาด
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ควรเป็นชื่อเดียวกับผู้ซื้อที่ขอใบกำกับภาษี เพื่อไม่ให้เป็นประเด็นกับสรรพากรในการพิสูจน์ผู้ซื้อ

เงื่อนไขการยื่นภาษีของรัฐบาล
– เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2566
– ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้
– สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท / ต่อคน และคืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท
– ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เลย เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป
– สินค้าและบริการตามเงื่อนไขคือสินค้าในประเทศที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
– สินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย และเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT หรือร้านค้าทั่วไปที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เท่านั้น
– สินค้าโอทอป (OTOP) ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otop today
– ซื้อของออนไลน์ ออนไลน์นั้นอยู่ในระบบภาษี และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ ก็สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้ด้วย
– ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต สามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565
– ซื้อของเงินผ่อน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ได้ตามเงื่อนไขก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยเวลาที่กรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ก็นำยอดเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้เลย
– ช้อปดีมีคืน สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อโทรศัพท์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ เมื่อซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียน VAT

สินค้าที่ยกเว้น
– ทองคำแท่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เพราะทองคำแท่งไม่ต้องเสียภาษี VAT
– ทองรูปพรรณ ตัวทองคำก็ไม่เสียภาษีเช่นกัน จึงใช้ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น
– สุรา เบียร์ และ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
– หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
– บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศ ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
– ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ท ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565
หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
– เช่นผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป , เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา , ค่ารักษาพยาบาล

สินค้าแนะนำสำหรับโปรโมชั่น ช้อปดีมีคืน


Bundles ซื้อเป็น Set ได้ส่วนลดสูงสุด 30+%


Products on Sales

 

Leave a Reply