Photogrammetry Scanner (แปลงภาพถ่ายเป็น 3D)

การสร้างโมเดล 3มิติสามารถทำได้หลายวิธี เช่นเขียนขึ้นมาเองทั้งหมด (ตัวอย่าง Software CAD เช่น SolidWork, Software Freeform เช่น Zbrush) หรือ ง่ายกว่านั้นก็สแกน 3มิติเก็บเข้าเป็นไฟล์ 3มิติเลย เครื่อง 3D Scanner มีส่วนช่วยอย่างมากในการ Digital Reality โดยเก็บขนาด, รูปร่าง, สี ของวัตถุ, บุคคล สิ่งของ มาในรูปแบบ Digital โดยมีขนาดในมิติ กว้างxยาวxสูง, รูปร่าง สีสรรค์ สมจริง และละเอียด (ขึ้นอยู่กับคุณภาพ สแกนเนอร์ด้วย

Photogrammetry
ระบบการสแกนด้วยภาพถ่ายจำนวนมาก ทำงานโดยการถ่ายรูปหลายๆรูปที่ชิ้นงานที่ต้องการสแกนโดยรูปภาพต้องมีการเหลื่อมกัน หลายๆมุมมอง นำรูปที่ถ่ายอาจจะ 30 – 200รูป มาเข้า Software เพื่อทำการ Generate ไฟล์ 3มิติ, สามารถนำไฟล์ที่ได้ใช้เชิง Engineer, Medical, Movie, Game, AR, AR, Metaverse ข้อดีของระบบนี้คือ ได้ไฟล์ Texture มีความสมจริงๆมากๆ สีสมจริง ข้อเสียคือ Workflow การทำงานยุ่งยาก ต้องมีความรูปและความชำนาญการ (ต้อง Training มากระดับหนึ่งเลย)


Video

Showcase


Gallery


อ่านต่อ