Agisoft Metashape Professional

โปรดสอบถาม

Software สำหรับสร้างงาน 3มิติจากภาพภ่าย แบบ Photogrammetry เริ่มต้นด้วยการถ่ายรูปจำนวนมาก แนะนำมากกว่า 50-200รูป ขึ้นกับเป็นวัตถุนูนต่ำหรือขนาดของวัตถุ โดยถ่ายรูปให้เหลือมกันมีส่วนเดิมไม่น้อยกว่า 30% Software จะทำการต่อรูปดังกล่าวเป็น Point Cloud และ ไฟล์ 3มิติ Software มีการพัฒนาไปมากกว่าสมัยก่อน มี Workflow ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ง ทางการตลาด, Animation, Reality Capture, Games, ทางการแพทย์, การสำรวจพื้นที่, การวัดขนาดเชิงวิศวะกรรม หรือ ทางโบราณคดี

Tip : แนะนำใช้เลนส์ขนาด Normal-Zoom โดยการถ่ายแต่ละรูปควรใช้รูปรับแสง และ Speed Shutter รวมถึง setting อื่นๆเหมือนกัน การใช้ภาพถ่าย/video จาก Drone ก็ใช้ได้ดีโดยจะได้ Geotag มาด้วย

Tip2 : Professional สามารถทำงานได้หลากหลายกว่า สามารถทำงานได้กับ Marker, Control Point และ Scalebar จึงสามารถวัดขนาด ปริมาณ พื้นที่ รวมถึงทำ Mapping ชั้นสูงได้

ข้อดีของ MateShape คือเป็น License ซื้อขาดจะสร้าง 3มิติกี่ครั้งก็ได้ ซึ่งถือว่าคุ้มกรณีใช้เรื่อยๆใช้บ่อยๆ

Standard

  • Import ภาพถ่าย, Video, Point Cloud มาทำงานเพื่อสร้างเป็น Point Cloud 3มิติ
  • ใช้งานง่าย Align Photo, Dense Cloud, Mesh, Texture
  • Export ได้หลายหลาย Format
  • ใช้เพื่อการแพทย์, Animation, VR, AR, Survey, Architect,

Profession (only)

  • ทำงานร่วมกับ Marker ได้
  • มีเครื่องมือวัดชิ้นงาน ทำงานร่วมกับ Scalebar ได้
  • สามารถสร้าง DEM (Digital Elevation Model) เพื่อสร้าง Mapping ความสูงของแผนที่ เพื่อนำไปคำนวนทางวิศวกรรม หน้าดิน งานทางการเกษตร
  • สามารถสร้าง Orthomosaic / งานเพื่อการ Survey

Description

Dfine – Digital Reality แปลงของจริง สู่โลกดิจิตรอน