3D Material

วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ (หมึกของเครื่อง 3D Printer) โดยหลักๆจะแบ่งเป็นสองประเภท
1. เส้น หรือ Filament เป็นเนื้อพลาสติกในรูปแบบเส้น มีวัสดุหลากหลายใช้กับเครื่องระบบเส้นหรือ FDM/FFF 3D Printer มีสองขนาดคือ 1.75mm และ 3.0mm
2. น้ำเรซิ่น หรือ Photosensitive Resin ใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบน้ำ DLP/SLA 3D Printer

Showing 1–36 of 72 results