fbpx

3D Printer เครื่องพิมพ์ 3มิติ

ใช้ในขี้นแบบ 3มิติ ออกมาให้จับต้องได้ โดยพิมพ์จากไฟล์ 3มิติ (CAD File เช่น STL,OBJ,3MF) เพื่อการสร้างชิ้นงานต้นแบบ Prototype หรือสามารถใช้จริงได้เลย สามารถนำไปใช้ได้กับทุกธุรกิจไม่ว่าจะ ทางวิศวะกรรม การศึกษา การออกแบบ ทางการแพทย์ สถาปัตยกรรม โดยเครื่อง 3D Printer ที่นิยมใช้กันมีอยู่สองประเภท คือ ระบบเส้น และ ระบบน้ำ ทำความรู้จักเครื่องพิมพ์ 3มิติที่นี่…
1. เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบเส้น (FDM/FFF 3D Printer) พิมพ์ได้ใหญ่ ราคาไม่แพง อ่านข้อมูลเพิ่มเติ่ม…
2. เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบน้ำ (DLP/SLA 3D Printer) พิมพ์ได้ละเอียดแต่เล็ก ราคาแพง อ่านข้อมูลเพิ่มเติ่ม…

Showing all 25 results