Webinar สัมมนาออนไลน์

Demo online : 3D Printer New Generation
เร็ว แรง ละเอียดสูง
👉ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 10:00น.
✅หัวข้อการสัมนาออนไลน์✅
– 3D Printer คืออะไร ใช้กับอะไร
– แนะนำการใช้งานเบื้องต้นของ 3D Printer
– การเลือก 3D Printer ให้เหมาะกับชิ้นงาน
– ตัวอย่างการทำงาน Flashforge Adventurer  5m/5m Pro
– ผลงานที่พิมพ์จาก   Flashforge Adventurer  5m/5m Pro
– พูดคุยสอบถาม

Webinar ทั้งหมดของเรา