Webinar : ประยุกต์ใช้งาน 3D Scanner ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเทคนิคการใช้งาน

Webinar : ประยุกต์ใช้งาน 3D Scanner ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเทคนิคการใช้งาน

 

Webinar : ประยุกต์ใช้งาน 3D Scanner ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเทคนิคการใช้งาน

👉ในวันที่ 7กรกฏาคม 2566 10:00น.
✅หัวข้อการสัมนาออนไลน์✅
– 3D Scanner คืออะไร
– แนะนำการใช้งานเบื้องต้นของแต่ละรูปแบบ
– การสแกนชิ้นงานด้วย Freescan Combo
– เทคนิคการสแกนต่างๆ 3D Scanner
– การทำงานหลังการสแกน
– พูดคุยสอบถาม
—————————————-
สนใจสินค้าหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📧 Line : @print3DD
☎️ : 096-140-0420, 098-448-4676

Showing all 2 results