fbpx

STEM LAB สจล. x รร วังไกลกังวล 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x รร วังไกลกังวล 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนวังไกลกังวล วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนวังไกลกังวล ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 3D Printer

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 3D Printer

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D

Read more

STEM LAB สจล. x วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 3D Printer

STEM LAB สจล. x วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 3D Printer

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

Read more

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนบดินทรเดชา วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนบดินทรเดชา ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D Printer โดยทางโครงการ Stemlab

Read more

แกะกล่องใช้งานครั้งแรก Einstar 3D Scanner ตัวใหม่ใช้ง่าย สแกนสีได้ น้ำหนักเบา ราคาก็เบาตามน้ำหนัก

แกะกล่องใช้งานครั้งแรก Einstar 3D Scanner ตัวใหม่ใช้ง่าย สแกนสีได้ น้ำหนักเบา ราคาก็เบาตามน้ำหนัก

Unbox Einstar เป็น 3D Scanner ตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่าย Shining3D โดยพวกเรา 3DD เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่มีความเฉพาะทางมากที่สุด EINSTAR เปิดตัวมาด้วยรูปลักษณ์ที่กะทัดรัด น้ำหนักเบาสามารถพกพาได้ และก็มาถึงเราแล้ว วันนี้เลยจะมาทำการ Unbox Einstar 3D Scanner ว่าข้างในมีอะไรบ้าง และน่าใช้แค่ไหน Unbox Einstar ลักษณะเครื่อง

Read more

การรักษารูปปั้นประวัติศาสตร์ผ่านเครื่องสแกน 3 มิติแบบดิจิทัล โดย EinScan HX

การรักษารูปปั้นประวัติศาสตร์ผ่านเครื่องสแกน 3 มิติแบบดิจิทัล โดย EinScan HX

เมื่อสิ่งปฏิมากรรมถูกรื้อถอน ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนเพื่อการเก็บหรือเพื่อทำลาย ก็อาจจะมีส่วนที่พังหรือสลายลง ทำให้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการสแกนเก็บเอาไว้เพื่อการศึกษา และสำรวจ หรือแม้แต่การซ่อมแซม โดยครั้งนี้เราได้นำวีดีโอของ Jeff Johnson ที่ได้นำ Einscan HX นำมาใช้ในงานนี้ รูปปั้น Sacagawea (สะกดว่า Sacajawea) ของ Lewis and Clark ถูกรื้อถอนใน Charlottesville รัฐเวอร์จิเนีย ตามที่นักประวัติศาสตร์กล่าวว่า

Read more

จัดส่งเครื่อง Kings SLA 2700 Pro ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่มีมากับ Marshal Aeropart

จัดส่งเครื่อง Kings SLA 2700 Pro ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่มีมากับ Marshal Aeropart

นับว่าเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ที่จะมี 3D Printer ที่พิมพ์ได้ใหญ่ที่สุด ในยุคนี้เลยก็ว่าได้ เนื่องจากทาง Marshal Aeropart ได้ทำการสั่งซื้อ Kings 1700 เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ จนทำให้ธุรกิจเติมโตขึ้นอย่างเป็นอย่างดี  Marshal Aeropart ต้องการเครื่องพิมพ์ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อขยายธุรกิจครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น จึงมีความต้องการเครื่องที่ใหญ่กว่าเดิม 3DD จึงได้นำเสนอเครื่องใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและสามารถบอกได้ว่าใหญ่ที่สุดในวงการ 3D Printer คือ Kings SLA

Read more

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักเบา

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักเบา

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักที่เบา เครื่องรุ่นนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Guider 3‘ ซึ่งออกมาตามหลัง Guider 3 3D Printer โดยเป็นระบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือที่รู้จักกันว่า เครื่องเส้นพลาสติก เพื่อส่งมอบชิ้นส่วนระดับมืออาชีพ หากถามว่าแตกต่างจาก

Read more

3D Scanner ที่ใช้ได้หลายๆโปรแกรมในการทำงาน กับงานประติมากรรมสำริด ที่หอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติ

3D Scanner ที่ใช้ได้หลายๆโปรแกรมในการทำงาน กับงานประติมากรรมสำริด ที่หอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติ

เมื่อก่อนประติมากรรมหลายๆรูปแบบหลังจากที่ทำเสร็จแล้วจะมีการเก็บในพิพิธภัณฑ์ เพื่อทำการจัดแสดงโชว์ และในรูปแบบของภาพถ่าย แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีเข้ามาทำให้มีการพัฒนาการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ 3มิติ โดยใช้เทคโนโลยีการสแกน 3มิติ นอกจากการเก็บในรูปแบบข้อมูลแล้ว ยังสามารถจัดแสดงโชว์ในรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถมองได้เห็นได้รอบทิศทางและยังสามารถวัดขนาดได้เหมือนตัวสำริดจริงๆ รวมทั้งการเก็บข้อมูลนี้หากในอนาคต ประติมากรรมสำริดนี้มีการพังทลายหรือว่าเสื่อมสภาพลง เรายังสามารถทำขึ้นมาใหม่ได้หรือซ่อมแซมมันได้อีกด้วย ทั้งในการดูตัวอย่างจากประติมากรรมสำริดของจริงที่อยู่ในรูปแบบ ดิจิตอล หรือการ Reverse engineer เพิ่มเติมเพื่อทำการซ่อมแซมนั่นเอง จากภาพด้านบน Damani Adadevoh 3D Artist/ Scan

Read more

ตัวช่วยบันทึกแบบดิจิทัลและรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ในรูปแบบ 3D Scanner

ตัวช่วยบันทึกแบบดิจิทัลและรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ในรูปแบบ 3D Scanner

ScanTaiwan และ Shining 3D ร่วมกันเปิดตัวโครงการ 3D Scan สวัสดิการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมมนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม บันทึกแบบดิจิทัลและรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ตัวอย่างเบื้องต้นที่เรานำมาให้ชมนั้นเป็นเครื่องดนตรีโบราณ ที่ทาง Taiwan Qidian Design Studio ทำการสแกนที่สามารถเปิดดูได้ผ่าน Sketchfab สำหรับการรักษาทรัพย์สินในรูปแบบดิจิทัล ในการเก็บสแกน 3D มีการประยุกต์การใช้งานใน 2รูปแบบ

Read more

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

Read more

3D Scanner ร่วมกับ 3D Printer ช่วยให้การรักษาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประหยัดเวลาไปถึง 90%

3D Scanner ร่วมกับ 3D Printer ช่วยให้การรักษาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประหยัดเวลาไปถึง 90%

คงไม่มีอุตสาหกรรมใดที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากไปกว่าอุตสาหกรรมการแพทย์ ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยี 3D Scanner เกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงใช้มันอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานร่วมกันที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน โดยทั่วไปจะใช้เฝือกในการยึดหรือตรึงตามการรักษาศัลยกรรมกระดูกและข้อเพื่อช่วยในการรีเซ็ต แต่ผู้ป่วยไม่สามารถถอดและล้างได้ในระหว่างระยะเวลาการรักษา และประสิทธิภาพของเฝือกลดลง ดังนั้น เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ภายนอกซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรีเซ็ตได้อย่างถูกต้อง ลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย และส่งเสริมการรักษากระดูกหัก จึงมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตของเฝือกที่ใช้ 3D Print ทั่วไปมีข้อบกพร่องที่ชัดเจน

Read more

การสร้าง Yellow Calf Eagle Feather Warbonnet Replica เพื่ออนุรักษ์ไว้ของชนเผ่าจาก เทคโนโลยี 3D

การสร้าง Yellow Calf Eagle Feather Warbonnet Replica เพื่ออนุรักษ์ไว้ของชนเผ่าจาก เทคโนโลยี 3D

หมวกปีกกว้างแบบดั้งเดิม สร้างด้วยขนหางของนกอินทรีสีทอง (Aquila Chrysaetos ) ซึ่งได้รับการยกย่องด้วยความนับถืออย่างลึกลับในวัฒนธรรมชนเผ่าอินเดียน แม้ว่าอินทรีทองคำจะไม่ใช่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกต่อไป แต่การครอบครองขนนกเหล่านี้ถูกควบคุมโดยอนุสัญญาวอชิงตันว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ดังนั้นอินทรีทองคำจึงได้รับการปกป้องจากการใช้ประโยชน์มากเกินไปผ่าน การค้าระหว่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตสำหรับขนเหล่านี้จำกัดเฉพาะชาวอเมริกันพื้นเมืองที่ลงทะเบียนโดยรัฐบาลกลาง ทางเลือกแทนขนนกอินทรีแท้นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การแสดง เครื่องแต่งกาย และโดยทั่วไปจะทำด้วยขนไก่งวงย้อม ( คุณภาพไม่สูงนัก) หรือขนไก่งวงที่ทาสีด้วยมือ (คุณภาพดีกว่า) อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกเหล่านี้ไม่ถือเป็นแบบจำลองคุณภาพสูง เพราะหากมีความแตกต่างที่ชัดเจนในแง่ของขนาด และความนุ่มนวล

Read more

STEM LAB สจล. x รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 3D Printer / Laser Machine

STEM LAB สจล. x รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 3D Printer / Laser Machine

3DD เข้าร่วมกับโครงการ Stemlab ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน มีเจ้าภาพอย่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ที่ให้การช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ในการจัดส่งทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โรงเรียนที่เรานำส่งกับโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กับเครื่อง 3D Printer & Laser Co2 สำหรับในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กไทยในครั้งนี้ นอกจากการจัดส่งแล้ว ทางเรายังได้มีการติดตั้งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานให้อีกด้วย โดยบุคลากรของทาง

Read more

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 3D Printer Branding

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 3D Printer Branding

solutionworkshop print3d ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตร CAM (Computer Aided Machining) ให้นักศึกษาสัมผัสกับเครื่อง print 3d เเละเรียนรู้การใช่เครื่อง print 3d creator pro2 เเละ Aventurer 4 FDM หลังจากฝึกอบรมเสร็จ นักศึกษาจะได้รับบัตรเพื่อเข้าไปใน makerlab ระหว่างการเรียนเครื่อง print3d ศาสตาจารย์เอียนจะเริ่มจากการให้ศึกษาจาก

Read more

3D Scanner ในการพิมพ์ใบหน้าเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกไฟไหม้

3D Scanner ในการพิมพ์ใบหน้าเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกไฟไหม้

เมื่อแผลไฟไหม้หายแล้ว รอยแผลเป็นจะยังคงทำงานอยู่มากและแดงมากเกินไป (เรียกอีกอย่างคือมีเลือดไหลเวียนเป็นจำนวนมาก) แรงกดดันหรือการไหลเวียนของเลือด อาจใช้เวลารักษานานหลายเดือนหรือหนึ่งปีครึ่ง จึงได้มีการดัดแปลงและทำหน้ากากพลาสติก จากการสแกนด้วย EinScan H และนำไปทำโมลปูนพลาสเตอร์ การหล่อปูนปลาสเตอร์ เพื่อนำไปทำใบหน้าพลาสติก ขั้นตอนการทำงานในการหล่อปูปลาสเตอร์ จะทำโดยการใช้ Einscan H 3D Scanner Hybrid Infrared & White LED ซึ่งเป็น Scanner

Read more

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65 เวลา 10:00-18:00 ที่ ไบเทค บางนา บูธ 3Z12 Hall 103 พบกับเครื่องพิมพ์3มิติ สแกนเนอร์ เลเซอร์ แบบจัดเต็มทั้งงานเล็กและงานใหญ่ พร้อมให้ได้ทดลองใช้งานกันจริงๆ ร่วมกับทีมงานEngineerที่จะคอยดูแลและตอบคำถามที่สงสัยในงาน 3D Printing และชมตัวอย่างชิ้นงานที่พิมพ์ได้จริงจากเครื่องทั้งเล็กและใหญ่

Read more

universal utility จาก Eastwater Group บริหารจัดการนํ้าในภูมิภาคตะวันออก กับเครื่องใหญ่ FF Creator 4s 2หัวฉีดอิสระความร้อนสูง

universal utility จาก Eastwater Group บริหารจัดการนํ้าในภูมิภาคตะวันออก กับเครื่องใหญ่ FF Creator 4s 2หัวฉีดอิสระความร้อนสูง

หลังจากที่ Flashforge ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา ที่มีชื่อรุ่นว่า Creator 4 เป็นรุ่นที่หลายๆบริษัทและผู้ใช้ ต้องการกันมากๆ เนื่องเป็นเครื่องที่มี 2หัวฉีดอิสระความร้อนสูง และขนาดใหญ่ ละเอียดสุดๆ ส่งเสริมกำลังการผลิตได้เลย 3DD Digital Fabrication มีเหรอจะพลาด ที่จะนำเข้ามาบริการลูกค้า ที่เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ที่มีเครื่องจริง ไม่ต้องพรีออเดอร์ พวกเราได้ทำการจัดส่ง Flashforge Creator 4s

Read more

ผู้สร้าง อนิเมชั่น Stop Motion nicemonster กับ TranScan C เครื่องสแกนสามมิติ ที่เก็บสีได้สวย สมจริง และละเอียดมาก

ผู้สร้าง อนิเมชั่น Stop Motion nicemonster กับ TranScan C เครื่องสแกนสามมิติ ที่เก็บสีได้สวย สมจริง และละเอียดมาก

เมื่อไม่นานมานี้เราได้พบกับทีม nicemonster co.,ltd. ที่มีความต้องการเครื่องสแกนเนอร์ 3มิติ เพื่อนำไปประกอบเกี่ยวกับธรุกิจเพิ่มเติม สำหรับการอนิเมชั่น โดยเราได้ทำการนำเสนอเครื่อง TranScan C 3D Scanner ที่สแกนเก็บสีเพื่องาน Animation AR VR Metavers สแกนเก็บได้ละเอียดสมจริง และต่อยอดผลงานได้อย่างมาก ได้ทำการจัดส่งติดตั้ง พร้อมสอนการ TranScan C 3D Scanner

Read more