Support FF Creator Pro

Support FF Creator Pro

Download  – software FlashForge 3D Printer  ที่นี่ <—

Download  – คู่มือ Creator Pro 3D Printer  ที่นี่ <—

 

การเริ่มต้นใช้งาน FF Creator Proการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

**ข้อมูลในบทความนี้อาจจะต่างไปบ้าง เนื่องจาก update Firmware / software ใหม่ๆ**
1. การแกะกล่องและการติดตั้ง สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนใน Video

2. การลงโปรแกรม โปรแกรมที่เราแนะนำคือ Makerware สามารถหาไฟล์ install จาก SD card ที่แถมไปเครื่อง หรือ Download ใน Tab Download ได้เลย
**สำคัญมาก ต้องเลือก Machine เป็น “Replicator Dual**
3. การ Calibrate ฐานพิมพ์ เข้า Menu Level Build Plate สามารถทำได้เช่นเดียวกับ FF Creator 

4. การใส่เส้น ควรใช้คำสั่ง Preheat ในการใส่เส้นแทน ไม่ควรใช้คำสั่ง “Load Filament” คำสั่ง Load Filament มีโอกาสทำให้เส้นติดได้มากกว่า

5. การใช้ Software
Flashprint ตอนที่1
Flashprint ตอนที่2
Flashprint ตอนที่3
Flashprint ตอนที่4
Flashprint ตอนที่5

 

Tips ควรรู้
1. เวลาพิมพ์ชิ้นงานเราสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วในการพิมพ์ ได้ ณ จุดใดก็ได้ขณะพิมพ์ โดยกดปุ่ม OK ขณะพิมพ์เลือก คำสั่ง Change Speed คำสั่งนี้มีประโยชน์มากๆในการพิมพ์ เช่น พิมพ์ฐานชั้นแรกให้พิมพ์ช้าๆ พิมพ์ไปนานๆแล้วปรับพิมพ์ให้เร็วๆได้
2. เวลาพิมพ์ชิ้นงานเราสามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ ได้ ณ จุดใดก็ได้ขณะพิมพ์ โดยกดปุ่ม OK ขณะพิมพ์เลือก คำสั่ง Change Temp
3. เราสามารถเปิดหรือปิด Turbo Fan ได้เองโดยกดปุ่ม Ok ขณะพิมพ์ แล้วเลือกเปิด ปิด Turbo Fan ได้เช่นกัน

 

แก้ปัญหาเบื้องต้น
1. เมื่อท่านประสบปัญหาเส้นติดขัด ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นดังนี้

2. เมื่อท่านแก้ปัญหาในข้อสองไม่ได้ ท่านสามารถแก้ปัญหาได้โดยการถอดหัวฉีดดังนี้ (ใน Video เป็น FF Creator แต่หลักการในการถอดหัวฉีดเหมือนกัน)

 

โปรดดูคู่มือภาษาไทยประกอบ
– หากพบกว่าเมื่อพิมพ์มีการเลื่อนขอเลเยอร์ไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการทางจาราบี หรือ นำ้มันหล่อลื่นตามแกน (น้ำมันจักร) (วิธีเชคง่ายๆคือปิดเครื่องแล้วเลื่อนชุดวฉีดดู ถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน XY แล้วฝืดให้ทาน้ำมันเลย)

Support FF Adventurer3

Support FF Adventurer3

Download  – software FlashForge 3D Printer  ที่นี่ <—

Download  – คู่มือ Adventurer3 3D Printer  ที่นี่ <—

 

การเริ่มต้นใช้งาน FF Adventurer3การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

**ข้อมูลในบทความนี้อาจจะต่างไปบ้าง เนื่องจาก update Firmware / software ใหม่ๆ**
1. การแกะกล่องและการติดตั้ง สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนใน Video

2. การลงโปรแกรม โปรแกรมที่ใช้งานชื่อ FlashPrint สามารถหา Download ที่หน้า Download
**สำคัญมาก ต้องเลือก Machine เป็น Flashforge Adventurer3**


3. การปรับระยะหัวพิมพ์

4. การใส่เส้นให้ใช้คำสั่ง “Load Filament” ส่วนถอดเส้นให้ใช้ Change Filamentา

5. การใช้ Software
Flashprint ตอนที่1
Flashprint ตอนที่2
Flashprint ตอนที่3
Flashprint ตอนที่4
Flashprint ตอนที่5

การแก้ไขปัญหาหัวตัน

 

วิธีการแก้เส้นหักคาท่อนำเส้น

 

– หากพบกว่าเมื่อพิมพ์มีการเลื่อนขอเลเยอร์ไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการทางจาราบี หรือ นำ้มันหล่อลื่นตรงแกนเหล็ก(น้ำมันจักร) (วิธีเชคง่ายๆคือปิดเครื่องแล้วเลื่อนชุดวฉีดดู ถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน XY แล้วฝืดให้ทาน้ำมันเลย)

Support FF Finder

Support FF Finder

Download  – software FlashForge 3D Printer  ที่นี่ <—

Download  – คู่มือ Finder 3D Printer  ที่นี่ <—

 

การเริ่มต้นใช้งาน FF Finderการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

**ข้อมูลในบทความนี้อาจจะต่างไปบ้าง เนื่องจาก update Firmware / software ใหม่ๆ**
1. การแกะกล่องและการติดตั้ง สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนใน Video

2. การลงโปรแกรม โปรแกรมที่ใช้งานชื่อ FlashPrint สามารถหาดูได้จาก USB ที่แถมไปหรือ Download ที่หน้า Download
**สำคัญมาก ต้องเลือก Machine เป็น Flashforge Finder**
3. การ Calibrate ฐานพิมพ์

4. การใส่เส้น ควรใช้คำสั่ง Preheat ในการใส่เส้นแทน ไม่ควรใช้คำสั่ง “Load Filament” คำสั่ง Load Filament มีโอกาสทำให้เส้นติดได้มากกว่า

5. การใช้ Software
Flashprint ตอนที่1
Flashprint ตอนที่2
Flashprint ตอนที่3
Flashprint ตอนที่4
Flashprint ตอนที่5

1. กรณีที่ท่าน Calibrate โดยเซนเซอร์ของเครื่องแล้วไม่ได้ดั่งใจ ท่านอาจจะใช้วิธี Calibrate แบบ Manual ได้ดังนี้

2. เมื่อท่านประสบปัญหาเส้นติดขัด ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นดังนี้

3. เมื่อท่านแก้ปัญหาในข้อสองไม่ได้ ท่านสามารถแก้ปัญหาได้โดยการถอดหัวฉีดดังนี้ (ใน Video เป็น FF Creator แต่หลักการในการถอดหัวฉีดเหมือนกัน)

Tips ควรรู้
1. เราสามารถ Save ไฟล์ได้สองนามสกุล คือ .g และ .gx หากเรา Save File เป็น .gx เวลาสั่งพิมพ์จะมีรุปแสดงผลให้เราเห็นด้วยเป็น Thumbnail
2. เมื่อเราเลือก file ใน SD Card/USB เราสามารถ Save นั้นๆลงในหน่วยความจำของเครื่อง Printer ได้ สะดวกในการพิมพ์ครั้งต่อๆไปไม่ต้องเสียบ SD Card/USB อีก

โปรดดูคู่มือภาษาไทยประกอบ
– หากพบกว่าเมื่อพิมพ์มีการเลื่อนขอเลเยอร์ไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการทางจาราบี หรือ นำ้มันหล่อลื่นตามแกน (น้ำมันจักร) (วิธีเชคง่ายๆคือปิดเครื่องแล้วเลื่อนชุดวฉีดดู ถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน XY แล้วฝืดให้ทาน้ำมันเลย)

 

นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62 และสยามประติมากรรม ครั้งที่ 2

นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62 และสยามประติมากรรม ครั้งที่ 2

โครงการอาสาศิลป์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมชมงาน นิทรรศการศิลปะสืบสานพระราชปณิธาน 62 และสยามประติมากรรม ครั้งที่ 2 ภายในงานมีผลงานประติมากรรม และจิตกรรมกว่า 200 ผลงาน จากศิลปินในโครงการอาสาศิลป์ และศิลปินแห่งชาติ อาทิ อ.ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 และ อ.ชิน ประสงค์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

 

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นประจำทุกวันตลอดงาน กิจกรรมหล่อโลหะสาธิต โดยช่างหล่อดินไทย พิธีหล่อพระพุทธศิลป์ โดยได้รับเมตตาจากเกจิชื่อดัง พระครูวิลาสกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ และกิจกรรมงานเสวนาทางด้านงานศิลปะแขนงต่างๆ เป็นประจำทุกวัน รวมถึงกิจกรรมงานวิ่งสะสมระยะทางการกุศล (Virtual Run) ที่ให้ผู้ที่รักสุขภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก นำรายได้มอบให้กับองค์กรการกุศลต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.rsasilp.com หรือ www.facebook.com/rsasilp19 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098 825 0585,092 367 2288,092 367 2288 และติดต่อ Print3Dd 096-140-0420, 092-552-3026, sales@print3dd.com หรือ Line id : @print3dd

มีอะไรใหม่ใน FlashPrint 4.1.0

มีอะไรใหม่ใน FlashPrint 4.1.0

FlashPrint เดินทางมาถึงเวอร์ชั่น 4.1.0 ได้เพิ่มเติมความสามารถใหม่ ๆ เข้ามาเรื่อย ๆ และในเวอร์ชั่นนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

 1. ใน Expert Mode เพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนอุณภูมิของแท่นพิมพ์ในระหว่างที่พิมพ์ เมื่อถึงความสูงที่กำหนด (ยกเว้นรุ่น Adventurer 3)

 2. ใน Expert Mode ของ Adventurer 3 เพิ่มคำสั่ง retraction เมื่อหัวพิมพ์เคลื่อนที่ผ่านผิวด้านนอกของโมเดลเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดจำนวน retraction ลง
 3. ในรุ่น Guider IIs เพิ่มโปรไฟล์มาตรฐานของวัสดุ ASA, PA, PC, PETG และ Wood เพื่อความสะดวกในการสั่งพิมพ์วัสดุเหล่านี้

 4. ในรุ่น Creator 3 เพิ่มโปรไฟล์มาตรฐานของวัสดุ ASA เพื่อความสะดวกในการสั่งพิมพ์
 5. เพิ่มพื้นที่ฐานของ wiping tower เพื่อความแข็งแรง

 6. เพิ่มการควบคุมขนาดภาพโดยใช้ปุ่ม + และ –
 7. เพิ่มภาษารัสเซีย
 8. ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ 

สามารถดาวน์โหลดได้ในเวบ https://www.print3dd.com/support/ หรือ ที่นี่

หวังว่าเพื่อนๆ จะสนุก และมีความสุขกับการพิมพ์

—————-

Change Logs

 

The upgrades in FlashPrint-4.1.0

 1. Expert mode adds the function of resetting platform temperature when printing to a certain height. (Only some models support)
 2. Adventurer 3 expert mode add the function of retraction only when crossing outline.
 3. Guider II S adds print parameters of ASA, PA, PC, PETG and wood filament, optimize default slicing parameters.
 4. Creator 3 adds ASA print parameters, optimize default slicing parameters.
 5. Optimize the bottom plate shape of wiping tower, avoid wiping tower falls down.
 6. Support to scale scenes by using +/- shortcut key.
 7. Add to support Russian.
 8. Additional optimization and bug fixing.

 

DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019

DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019

 

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) แถลงความพร้อมการจัดงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ โดยปีนี้เตรียมสร้างปรากฏการณ์ “รวมพลคนดิจิทัล” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ASEAN CONNNECTIVITY สอดรับไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (34th-35th ASEAN SUMMIT) ชูไฮไลท์ 3 โซน เด่น Digital Economy, Digital Society และ Creativity มุ่งสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงประชาชนไทยให้ใกล้ชิดเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ EH98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

เวลาเริ่มงาน 10.00-20.00 น. ซึ่งทาง Print3Dd เข้าร่วมออกงานได้นำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่นต่างๆ ชิ้นงานตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบพลาสติก แบบเรซิ่น เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการศึกษาได้ลงมือทำจริง ใช้ในการออกแบบชิ้นงานของเรา ไม่ว่าจะส่วนตัวหรืออุตสาหกรรมได้ ด้านการแพทย์และอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าใครยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นยังไงสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ Booth B121+B129 หรือติดต่อมาที่เบอร์ 096-140-0420092-552-3026     Line : @Print3dd

 • โซนที่ 1: DIGITAL ECONOMY

การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนด Trend ของโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI, Internet of Things (IoT), และ Big Data ผ่านผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดง รวมถึงเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ASEAN Smart Cities Network: ASCN จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และพลาดไม่ได้กับ Showcase เทคโนโลยียานยนต์อนาคต หรือ FUTURE MOBILITY ที่จะให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับรูปแบบการเดินทางในอนาคตก่อนใคร

 • โซนที่ 2: DIGITAL SOCIETY

พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน การเตรียมบุคลากรดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมสัมผัสกับการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์เชิงสังคมในด้านต่าง ๆ

 • โซนที่ 3: CREATIVITY

พื้นที่ที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และ เทคโนโลยีต่าง ๆ และนำเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ให้ไร้ขีดจำกัด ตื่นตากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์หลากหลายมิติ

 

 

ที่มา : https://techsauce.co/tech-and-biz/depa-digital-thailand-big-bang-2019

ติดตามการพิมพ์และสั่งการจากระยะไกลขึ้นรูปงานด้วย Flash Cloud : FlashForge 3D Printer

ติดตามการพิมพ์และสั่งการจากระยะไกลขึ้นรูปงานด้วย Flash Cloud : FlashForge 3D Printer

ในยุคสมัย 4.0 นี้จำเป็นต้องทันต่อสถานการณ์และเหตุการต่างๆ เช่นเดียวกันเครื่องพิมพ์ 3มิติเมื่อพิมพ์ขึ้นรูปงานทิ้งไว้เป็น วันหรือหลายๆชั่วโมงหากผู้ใช้เองมีธุระที่ไม่สามารถเฝ้าเครื่องพิมพ์และอาจจะต้องการที่จะดูว่างานที่ขึ้นรูปนั้นสำเร็จไปเท่าไหร่แล้วหรือบางครั้งต้องการที่จะสั่งพิมพ์งานจากนอกสถานที่และนั้นจึงเป็นที่มาของ Flash Cloud สำหรับแอพพลิเคชั่นนี้จะมีการใช้งานที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อตัวผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้จะอยู่ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่น

FlashForge Guider 2S

FlashForge Creator 3

Flash Cloud ทำอะไรได้บ้าง

– สามารถดูสถานะของเครื่องพิมพ์ 3มิติ ณ เวลาปัจจุบันและสามารถเพิ่มเครื่องได้เป็นจำนวนมาก

– อัพโหลดไฟล์ที่ต้องการพิมพ์เก็บไว้หรือแชร์ไฟล์และเลือกหมวดหมู่ของประเภทงานได้ เพื่อแบ่งปันให้ผู้คนที่สนใจได้สามารถนำไฟล์ของเราไปใช้ต่อ  (มีพื้นที่ว่างให้ 512Mb นะครับ)

– ตั้งค่าไฟล์ที่อัพโหลดและสั่งพิมพ์ขึ้นรูปได้จากเว๊บไซต์ Flash Cloud ได้เลย  (มีประโยชน์มากสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ไม่จำเป็นต้องโหลดโปรแกรมมาเพื่อสั่งพิมพ์ขึ้นรูป)

– สามารถสั่งพิมพ์งานจากไฟล์ที่เก็บไว้ในบัญชี Flash Cloud ของผู้ใช้งานได้ทันทีหากเครื่องเปิดอยู่

– สามารถดูงานขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ได้โดยดูผ่านกล้องที่ติดอยู่ภายในเครื่อง ผ่านเว๊บไซต์ Flash Cloud

การใช้งาน Flash Cloud https://cloud.sz3dp.com/

 • Register เพื่อเข้าสู่ระบบของเว๊บไซต์ FlashCloud และจะเข้าสู่หน้าการสั่งการทำงาน

 • เมื่อเราเข้ามาหน้าโหมดของการ Add Printer แล้วให้ทำการเลือก 3D Printer ที่ต้องการใช้งานลงไปในบัญชีของเรา

 

 • เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าเครื่อง 3D Printer ตั้งชื่อให้เครื่องพิม์และจะมีช่องให้เราใส่ Registration Code
 • ที่เครื่อง 3D Printer ของผู้ใช้จะมีรายละเอียดของเครื่องพิมพ์บอกและใส่รายละเอียดลงไปในช่อง Registration Code เพื่อยืนยัน

 • เมื่อทำการยืนยันตัวเครื่องพิมพ์เสร็จก็จะเข้าสู่โหมดของการทำงานสามารถเลือกใช้ได้จากเมนูด้านซ้ายมือ

 • ในส่วนของ My Model เราสามารถอัพโหลดไฟล์งานมาเป็นรายการเก็บไว้ได้เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ก็เลือกไฟล์ที่อัพโหลดไว้สั่งพิมพ์ได้เลย

– นอกเหนือจากนี้ Flash Cloud ยังสามารถเลือกแชร์ไฟล์ที่ผู้ใช้ได้มีการอัพโหลดลงให้ผู้อื่นเห็นและ ให้ผู้ใช้อื่นโหลดไปพิมพ์ได้เช่นกันในที่นี้สามารถเลือกหมวดหมู่ของชิ้นงานที่ผู้ใช้อัพโหลดได้ว่าต้องการให้ชิ้นงานนี้อยู่ในหมวดหมู่ใด

– ถือเป็นจุดเด่นเพราะมีความสะดวกสบายในการขึ้นรูป เช่นหากต้องการแชร์ให้เพื่อนหรือผู้ใช้งานอื่นก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยผ่านเว๊บไซต์นี้ไม่ต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์มาให้เสียเวลา

– ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งงาน ผู้ใช้สามารถใช้สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตได้ และสามารถสั่งพิมพ์ขึ้นรูปได้เลยเพียงแค่ใช้ไฟล์ที่ได้จากการแชร์มาในเว๊บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียออกแบบเท้าที่พิมพ์ 3 มิติ เพื่อจำลองบาดแผลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียออกแบบเท้าที่พิมพ์ 3 มิติ เพื่อจำลองบาดแผลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

        มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียใช้ส่วนผสมของน้ำตาลไอซิ่งสต็อกไก่และเรซิ่นยืดหยุ่นเพื่อจำลองเป็นบาลแผลที่เท้าที่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมผู้ป่วยโรคเท้าแห่งแรกของโลก โดย Dr.Helen Banwell ของ UniSA แนะนำให้่วนผสมของน้ำตาลนี้กับเท้าที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อเลียนแบบบาดแผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมีทั้งแบบแผลที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

        “ การจัดการ และรักษาของอาการโรคเบาหวานที่เท้าอย่างรุนแรงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรคเบาหวานทั้ง 2 ประเภทนี้ในประชากรของเรา ” ดร. บันเวลล์กล่าว     “ การดูแลเท้ามีความสำคัญอย่างเป็นยิ่ง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเนื่องจากการตัดหรือเกิดบาดแผลเพียงเล็กน้อยแค่ครั้งเดียวอาจนำไปสู่ผลที่ตามมา คือความหายนะที่เกิดขึ้นจากแผลที่เท้า แผลที่แขนหรือบาดแผลที่ต่ำลงมากว่าแขน ”

        โรคเบาหวานที่เท้าเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้เกิดความพิการที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าโรคมะเร็งหลายชนิดอยู่ ซึ่งในออสเตรเลียโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของการตัดแขนตัดขามากกว่า 4,400 ราย และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 10,000 ราย เป็นสาเหตุมาจากแผลที่เท้าที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานทั้งนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดแผลขึ้นที่แขนขา หรือบางส่วนของขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้คือจุดประสงค์ที่ทำให้เกิดการทำต้นแบบเท้าที่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ โดยแต่ละชิ้นออกบบขึ้นมาให้มีรอยแผลฟันผุคล้ายๆ แผลที่เกิดจากเบาหวาน ซึ่งเจ้าแผลนี้ทำจากเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนใช้เวลาในการทำชิ้นละ 1 สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 123 บาทต่อชิ้น การสร้างรอยแผลบนเท้าจำลองนั้นทำโดยทีมแก้โรคเท้าของยูนิเอสเอซึ่งใช้มือในการทำบาลผล ทั้งนี้ยังสามารถทำได้ทุกอย่างแม้แต่ผลที่เป็นแบบเนื้อเยื้อตาย เน่า แห้ง ไปจนถึงหนองต่างๆ

        ดร.บันเวลล์ ได้กล่าวไว้ว่า โมเดลจำลองแบบเท้า 3 มิติ มีบทบาทเป็นอย่างมากในการใช้สอนนักเรียนปีที่ 4 ในการแก้โรคที่เท้าของผู้ป่วยเกี่ยวกับวีธีการรักษาและจัดการสภาพเท้าที่มีความเสี่ยงสูง “โมเดลจำลองแบบเท้าและแผล 3 มิติ จำลองการบาดเจ็บของผู้ป่วยซึ่งเราได้ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้งานในการสอนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการรักษาได้อย่างสมจริงและเหมาะสมต่อการรักษา และแบบจำลองเท้า 3 มิติ นั้นยังปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่นำไปใช้ฝึกทักษะในการผ่าตัดของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำงานจริงในคลินิกโดยจะไม่เกิดความกังวันและเครียดเมื่อต้องรักษาผู้ป่วยจริง”

        “เทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังเปิดประตูขึ้นมาในทุกๆ วัน” ดร. บันเวลล์ กล่าว โมเดลจำลองแบบเท้าที่มีบาดแผลเสมือนจริงของเราที่สร้างขึ้นแบบ 3 มิติ คือผสานความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นทางเราดีใจเป็นอย่างมาก

 

ที่มา : https://www.3ders.org/articles/

พิมพ์เส้น Flexible กับเครื่อง Adventurer3

พิมพ์เส้น Flexible กับเครื่อง Adventurer3

วันนี้เห็นทาง Flashforge Canada ทดลองพิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์ Flashforge Adventurer 3 ด้วยเส้น Flexible ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเครื่อง Adventurer 3 เป็นการป้อนเส้นพลาสติกแบบ Bowden ซึ่งมอเตอร์ขับเส้นกับหัวพิมพ์จะอยู่ห่างกันมาก จึงมีโอกาสที่เส้น Flexible จะงอติดอยู่ในท่อส่ง ทำให้มอเตอร์ไม่สามารถดันเส้นพลาสติกไปยังหัวพิมพ์ได้ 

เราจึงคิดว่าน่าจะทดลองทำดูบ้างว่าเครื่อง Flashforge Adventurer 3 จะทำได้จริงไหม และยากง่ายอย่างไร อย่างที่ทราบกันดีว่าเส้น Flexible มีความอ่อนตัวมาก มีโอกาสจะคดงอได้ง่าย ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่องแบบ Bowden แต่ท่อส่งเส้นของ Adventurer 3 มีขนาดค่อนข้างพอดีกับเส้นพลาสติก จึงทำให้ไม่มีช่องว่างให้เส้นบิดงอ เป็นการบังคับให้เส้นพุ่งไปข้างหน้าอย่างสะดวก 

ในที่นี้จะใช้เส้น TPU ของ eSun ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า e-Flex มีความยืดหยุ่นสูง เหนียว การเชื่อมติดกันของเลเยอร์ดีมาก พิมพ์ง่ายติดแท่นดีมาก 

ข้อควรระวังอันหนึ่งก็คือรูปร่างของโมเดลไม่ควรมีส่วนยื่นมากนัก และไม่ควรมี Overhang เพื่อหลีกเลี่ยงการมี support ในส่วนของหัวพิมพ์ควรใช้หัวพิมพ์ใหม่เพราะหัวพิมพ์เก่าอาจจะมีเศษพลาสติกเกาะอยู่ ทำให้ขวางทางเดินเส้นพลาสติก แล้วมอเตอร์ก็จะดันเส้นไม่ไป ม้วนพลาสติกควรคลายเส้นออกมาก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดระหว่างพิมพ์ 

การตั้งค่าการพิมพ์สามารถใช้โปรไฟล์ของ PLA ได้เลย แล้วปรับสามจุดนี้

 1. ปรับ retraction เป็น 0 เพื่อไม่ให้มีการดึงเส้นไปมา เป็นการลดโอกาสเส้นบิดงอ
 2. ปรับความเร็วของหัวพิมพ์ลงให้ใช้ประมาณ 20 มม./วินาที
 3. ปรับความร้อนที่หัวพิมพ์ตามที่กำหนดที่ม้วน ในที่นี้จะใช้ 220 องศา ส่วนความร้อนที่แท่นพิมพ์จะเปิดหรือปิดความร้อนก็ได้

คราวนี้ก็มาเริ่มพิมพ์กันเลย

ลุ้นๆ

สำเร็จแล้ว มีเส้นใยเล็กน้อย ใช้มีดคัตเตอร์ปาดออกไม่ยาก 

สรุปคือ Flashforge Adventurer 3 พิมพ์เส้นพลาสติกนิ่มๆ TPU ได้ครับ

สร้างหัวฝักบัวรดน้ำ เพื่อยืดเวลาให้รดน้ำได้นานขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

สร้างหัวฝักบัวรดน้ำ เพื่อยืดเวลาให้รดน้ำได้นานขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

 

วันนี้เรามาออกแบบหัวฝักบัวรดน้ำต้นไม้กันครับเนื่องจากหัวเดิมได้หายไป วันนี้เราจะมาออกแบบหัวฝักบัวให้น้ำไหลได้น้อยและสามารถรดน้ำต้นไม้ ได้นานขึ้นกว่าเดิมกัน ดูจากรูปภาพเป็นการออกแบบง่ายๆ ไม่ยากแต่ออกแบบแล้วต้องไปเข้ากระบวนการผลิตแบบไหนถ้าจะให้ไปฉีดขึ้นรูปก็คงจะใช้ทุนสูงมาก หันมาใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติกันครับ งานที่ได้ก็สามารถนำไปใช้จริงได้เลยเพียงแค่เรามีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ หรือ ซ่อมแซมของเก่าที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ดังเดิมก็เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เรามีเครื่องพิมพ์ 3 มิติครับ 

วันนี้เรามาพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติหัวฝักบัวรดน้ำกัน ออกแบบ 3D โดยโปรแกรม Solid Edge ST10 Classic และใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่น FlashForge Creator Pro ในการขึ้นรูปครับ

เรามาเริ่มออกแบบกันได้เลยครับ ^^

โดยโปรแกรมที่เราใช้ Solid Edge ST10 Classic มีความสามารถในการออกแบบ 3D ได้รวดเร็วและสะดวกและไม่มีความสลับซับซ้อนเนื่องจากมีโหมด Synchronous ทำให้รวดเร็วในการออกแบบยิ่งขึ้น

การออกแบบหัวฝักบัวรดน้ำให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีระยะห่างให้น้ำได้ไหลผ่านที่เหมาะสมน้ำที่ไหลออกมาจะไหลออกมาเป็นเส้น และขนาดรูที่เหมาะสมนั้นจะทำให้การรดน้ำของเราสามารถรดน้ำต้นไม้ได้นานยิ่งขึ้น เมื่อออกแบบสำเร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ Save Files เป็น .STL แล้วไปทำการแปลงไฟล์ก่อนเริ่มพิมพ์ได้เลยครับ

ชิ้นงานนี้ใช้ PLA เป็นวัสดุในการขึ้นรูปและอย่างที่เห็นครับงานลักษณะแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ Support มาค้ำในส่วนต่างๆ เนื่องจากเครื่องพิมพ์สามารถขึ้นรูปได้ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็พร้อมพิมพ์ขึ้นรูปแล้วครับ