fbpx

รวม 10 โมเดลฟรี!!! ทาสแมวควรทำให้เจ้านาย

รวม 10 โมเดลฟรี!!! ทาสแมวควรทำให้เจ้านาย

อย่างที่รู้กันว่าของเล่นแมว มีราคาสูง ในเมื่อทาสมี 3D Print อยู่แล้วก็หมดห่วงเรื่องการซื้อของเล่นให้เจ้านาย วันนี้ 3DD กลับมาอีกครั้งกับการรวม Top 10 ในหัวข้อ “รวม 10 โมเดลฟรีที่ทาสแมวควรทำให้เจ้านาย!!” **คำจำกัดความ “ทาส” หมายถึงมนุษย์ที่เลี้ยงแมว “เจ้านาย” แมวที่เลี้ยงมนุษย์** ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลย โมเดลโหลดฟรี!! Model name ที่มา

Read more

Webinar Online : เครื่องพิมพ์ 3 มิติ คุณภาพดี คุ้มค่าราคา เหมาะกับผู้เริ่มต้น ลงทะเบียนฟรี! 20 ตุลาคม 2565

Webinar Online : เครื่องพิมพ์ 3 มิติ คุณภาพดี คุ้มค่าราคา เหมาะกับผู้เริ่มต้น ลงทะเบียนฟรี! 20 ตุลาคม 2565

Webinar Online : เครื่องพิมพ์ 3 มิติ คุณภาพดี คุ้มค่าราคา เหมาะกับผู้เริ่มต้น ✅เนื้อหาที่จะได้รับ – Finder 3.0 Overview – เปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ 3มิติ – คุณภาพที่มีการอัพเกรด – ผู้ใช้ที่เหมาะสม —————————————- 👉ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

Read more

26 โรงเรียนในโครงการ STEM LAB สจล. 3D Printer/Laser Machine

26 โรงเรียนในโครงการ STEM LAB สจล. 3D Printer/Laser Machine

STEMLAB เป็นห้องแล็บสำหรับสร้างสรรคการเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม และโครงการใหม่ ที่ให้น้องๆนักเรียนได้เข้ามาใช้บริการ พร้อมมีการจัดโครงการต่างในการเรียนรู้รวมทั้งล่าสุดในโครงการสร้าง ดาวเทียมโดยเด็กไทย  สู่อวกาศ หากอยากรู้ หรือสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้สามารถเข้ารับชมเพิ่มเติมได้เลย ก่อนหน้านี้ทาง 3DD ก็ได้ทำการจัดส่งโรงเรียนในโครงการอย่าง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมไป Solution ต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา หัวข้อหลักในบทความ Stemlab คืออะไร 3DD มีความเกี่ยวข้องอย่างไร 26 โรงเรียนในโครงการ Stemlab ภาพรวมการจัดส่งสินค้า

Read more

STEM LAB สจล. x รร วังไกลกังวล 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x รร วังไกลกังวล 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนวังไกลกังวล วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนวังไกลกังวล ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 3D Printer

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 3D Printer

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D

Read more

STEM LAB สจล. x วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 3D Printer

STEM LAB สจล. x วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 3D Printer

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

Read more

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนบดินทรเดชา วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนบดินทรเดชา ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D Printer โดยทางโครงการ Stemlab

Read more

Propeller Solid Egde and 3D

Propeller Solid Egde  and 3D

                     วันนี้จะมาเสนอการ CAD ง่ายๆ โดยใช้ โปรแกรม Solid Egde ร่วมกับ Printer 3D เพื่อนำมาเป็นชิ้นงานจริงที่สามารถจับต้องได้และ นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ได้จัดทำวิธีการเขียนแบบ มาในรูปแบบวิดีโอให้ได้รับชมกันได้เลยครับ Credit

Read more

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักเบา

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักเบา

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักที่เบา เครื่องรุ่นนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Guider 3‘ ซึ่งออกมาตามหลัง Guider 3 3D Printer โดยเป็นระบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือที่รู้จักกันว่า เครื่องเส้นพลาสติก เพื่อส่งมอบชิ้นส่วนระดับมืออาชีพ หากถามว่าแตกต่างจาก

Read more

ภูมิใจ เด็กไทยสร้าง ดาวเทียว สู่อวกาศ

ภูมิใจ เด็กไทยสร้าง ดาวเทียว สู่อวกาศ

ภูมิใจครับ 3DD เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ พัฒนาเด็กไทยไปอวกาศ สร้างดาวเทียมไปอวกาศ จากข่าวเด็กไทยชนะการประกวดเป็น “แชมป์โลกในการสร้างดาวเทียมจำลองขนาดจิ๊ว” โดยออกแบบและพัฒนาโดยนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ผ่านห้องปฏิบัติการ STEM LAB โรงเรียนอื่นๆที่ได้ทำการจัดส่งและสร้างห้องพัฒนาตัวอย่างอ่านจากบทความนี้ โรงเรียนคริสเตียนจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3มิติเสริมทัพ เยาวชนนักพัฒนา STEM LAB คือ อะไร? STEM หรือ สเต็มย่อมาจาก 4ตัวอักษรในภาษาอังกฤกษ เป็นการบรูณาการการสอนรูปแบบใหม่ การเรียนจะไม่ใช่หมวดได้หมวดหนึ่งอีกต่อไป

Read more

3D Printer : ค้อนธอร์ บุตรแห่งโอดิน !

3D Printer : ค้อนธอร์ บุตรแห่งโอดิน !

สวัสดีครับเพื่อนๆ 3DD Digital Fabrication วันนี้มี โมเดลอาวุธเท่ๆ ซุปเปอร์ฮีโร่ เทพเจ้าธอร์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ขนาดใหญ่มาให้ชมกันครับ ครั้งนี้เราจะใช้เครื่องพิมพ์ Flashforge Creator4 ในการพิมพ์ค้อนเทพเจ้าธอร์ ในครั้งนี้ใช้ไปเวลาพิมพ์ประมาณ 68 ชั่วโมงด้วยวัสดุ PLA Pro ครับ ไฟล์ที่ได้เรานำจากมา เว็บไซต์นี้เลย Thinkgiverse

Read more

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโครงการที่จัดส่งคือโรงเรียนบดินทรเดชา

Read more

3D Scanner ร่วมกับ 3D Printer ช่วยให้การรักษาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประหยัดเวลาไปถึง 90%

3D Scanner ร่วมกับ 3D Printer ช่วยให้การรักษาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประหยัดเวลาไปถึง 90%

คงไม่มีอุตสาหกรรมใดที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากไปกว่าอุตสาหกรรมการแพทย์ ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยี 3D Scanner เกิดขึ้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงใช้มันอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานร่วมกันที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน โดยทั่วไปจะใช้เฝือกในการยึดหรือตรึงตามการรักษาศัลยกรรมกระดูกและข้อเพื่อช่วยในการรีเซ็ต แต่ผู้ป่วยไม่สามารถถอดและล้างได้ในระหว่างระยะเวลาการรักษา และประสิทธิภาพของเฝือกลดลง ดังนั้น เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ภายนอกซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรีเซ็ตได้อย่างถูกต้อง ลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย และส่งเสริมการรักษากระดูกหัก จึงมีการใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตของเฝือกที่ใช้ 3D Print ทั่วไปมีข้อบกพร่องที่ชัดเจน

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

Read more

ไอเดีย ช่วยเรื่องเบรกหรือหยุดประตูด้วยStopper Door

ไอเดีย ช่วยเรื่องเบรกหรือหยุดประตูด้วยStopper Door

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ 3DD Digital Fabrication มีไอเดีย การทำที่หยุดประตูด้วยStopper Door เมื่อเราเปิดประตูนิดเดียวก็ไหลไปทางด้านที่ต่ำกว่าเลย โดยเราต้องมีไฟล์ที่ออกแบบสำหรับ Stopper Door โดยครั้งนี้เราได้ดาวด์โหลดมาจาก www.thingiverse.com ซึ่งมีไฟล์หลากหลายให้เลือกเลยนะคะ ทางเพื่อนๆสามารถเลือกแบบที่ถูกใจได้เลย หรือสามารถออกแบบเองได้เลยค่ะ และอุปกรณ์ในการทำของเราวันนี้จะเป็นเครื่อง Finder3 นั้นเองค่ะ และใช้เส้นพลาสติก PLA Pro กันนะคะ หลังจากนั้นนำไปเข้าโปรแกรม Flash

Read more

เปิดตัว 3D printer Flashforge Finder 3.0 Next gernaretion มีอะไรอัพเดทมาใหม่บ้าง

เปิดตัว 3D printer Flashforge Finder 3.0 Next gernaretion มีอะไรอัพเดทมาใหม่บ้าง

Flashforge finder 3.0 Flashforge finder 3.0 เป็น 3D Printer รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Flashforge ที่มีการการันตรีว่า ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาด บนพื้นฐานของFlashforge finder 2.0 ได้อัพเกรดด้วยหลายฟังก์ชั่น เช่นการกู้คืนการสูญเสียพลังงานหรือ Filament Check เมื่อเส้นใยหมดจะทำการแจ้งเตือน พร้อมหยุดการทำงานเพื่อเติมเส้นใหม่เข้าไป ช่วยให้งานไม่พัง

Read more