fbpx

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักเบา

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักเบา

Flashforge เปิดตัว Guider 3 3D Printer ระดับมืออาชีพที่ทำงานได้เร็ว และมีน้ำหนักที่เบา เครื่องรุ่นนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Guider 3‘ ซึ่งออกมาตามหลัง Guider 3 3D Printer โดยเป็นระบบ Fused Filament Fabrication (FFF) หรือที่รู้จักกันว่า เครื่องเส้นพลาสติก เพื่อส่งมอบชิ้นส่วนระดับมืออาชีพ หากถามว่าแตกต่างจาก

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

Read more

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโครงการที่จัดส่งคือโรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง 3D เป็นที่น่าสนใจ ส่วนวิธีการใช้งาน ทางเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 3D Printer/Laser Machine0

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 3D Printer/Laser Machine0

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบัน KMITL เเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการใช้งาน ทางเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทาง

Read more

STEM LAB สจล. x รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 3D Printer / Laser Machine

STEM LAB สจล. x รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 3D Printer / Laser Machine

3DD เข้าร่วมกับโครงการ Stemlab ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน มีเจ้าภาพอย่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ที่ให้การช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ในการจัดส่งทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โรงเรียนที่เรานำส่งกับโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กับเครื่อง 3D Printer & Laser Co2 สำหรับในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กไทยในครั้งนี้ นอกจากการจัดส่งแล้ว ทางเรายังได้มีการติดตั้งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานให้อีกด้วย โดยบุคลากรของทาง

Read more

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 3D Printer Branding

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 3D Printer Branding

solutionworkshop print3d ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตร CAM (Computer Aided Machining) ให้นักศึกษาสัมผัสกับเครื่อง print 3d เเละเรียนรู้การใช่เครื่อง print 3d creator pro2 เเละ Aventurer 4 FDM หลังจากฝึกอบรมเสร็จ นักศึกษาจะได้รับบัตรเพื่อเข้าไปใน makerlab ระหว่างการเรียนเครื่อง print3d ศาสตาจารย์เอียนจะเริ่มจากการให้ศึกษาจาก

Read more

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65 เวลา 10:00-18:00 ที่ ไบเทค บางนา บูธ 3Z12 Hall 103 พบกับเครื่องพิมพ์3มิติ สแกนเนอร์ เลเซอร์ แบบจัดเต็มทั้งงานเล็กและงานใหญ่ พร้อมให้ได้ทดลองใช้งานกันจริงๆ ร่วมกับทีมงานEngineerที่จะคอยดูแลและตอบคำถามที่สงสัยในงาน 3D Printing และชมตัวอย่างชิ้นงานที่พิมพ์ได้จริงจากเครื่องทั้งเล็กและใหญ่

Read more

เพิ่ม Logo บนโมเดลของตัวเองได้ง่ายๆจาก Flashprint

เพิ่ม Logo บนโมเดลของตัวเองได้ง่ายๆจาก Flashprint

การปั้นหรือการสแกนโมเดลขึ้นมา บางครั้งต้องการที่จะใส่ลายเซ็นต์ของตัวเองเข้าไปหรือเพิ่ม Logo ของตัวเองเข้าไป เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเลือกใช้วิธี การใช้บรัชในโปรแกรมทำลวดลายขึ้นมาหรือลากวาดด้วยมือ ซึ่งการทำเช่นนั้นถ้าไม่เอาก้อนโมเดลเข้ามาช่วย ก็อาจจะต้องขุดโมเดล หรือทำนูนขึ้นมา ซึ่งจะทำให้บริเวณโดยรอบของโมเดลเกิดความเสียหายขึ้นได้ หรืออาจจะเสียเวลาในการทำมากขึ้น วันนี้พวกเรา 3DD ได้นำไอเดีย ทริกเล็กๆมาบอกต่อ (ต้องทำในโมเดลของตัวเองเท่านั้น เนื่องจากการนำโมเดลของคนอื่นมาทำต่ออาจจะผิดกฏหมายได้) เริ่มต้นโดยการนำโมเดลของเราเข้าสู่โปรแกรม Slicer Flashprint ซึ่งเป็น Slicer จากทาง Flashforge ที่ออกแบบมาใช้กับเครื่องพิมพ์

Read more

3D Printer ออกแบบชุดครอบป้องกันส้นรองเท้า Acronym x Nike Blazer Low

3D Printer ออกแบบชุดครอบป้องกันส้นรองเท้า Acronym x Nike Blazer Low

การเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่สำหรับ Acronym x Nike Blazer Low ที่ร่วมมือกันสร้างการออกแบบชิ้นส่วนส้นของรองเท้าที่สามารถถอกออกได้ วันนี้เราได้นำตัวอย่างในการออกแบบเราได้รวบรวมมาให้รับชมกันโดยทุกแบบเป็นการออกแบบโดยใช้ 3D Printer ระบบ FDM ในการทำ และออกแบบ ออกมาได้สวยและเท่มากๆ อัพระดับของชุดครอบรองเท้าธรรมดาๆ ให้ดูดีขึ้นอย่างมาก จะเห็นได้ว่ารองเท้าที่มีการอัพเกรดรองส้นขึ้นจะดูมีความทันสมัย และสวยงานขึ้น และการใส่ที่รองก็ทำไห้ส้นของรองเท้าเรา ใช้ได้นานขึ้น ตัวผ้าตาข่ายที่รองระหว่างส้นจะไม่ขาดง่าย จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรองเท้าบ่อยๆ และการใส่ก็ง่ายขึ้น สำหรับใครที่ใส่รองเท้าผ้าใบบ่อยๆจะเข้าใจดี ว่ารองเท้าที่ใช้ไปนานๆเข้าจะชอบมีการผับหรือม้วนที่ส้น

Read more

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กับเครื่อง Laser Marker

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กับเครื่อง Laser Marker

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ลูกค้าเก่าของเรา ได้มีการสั่งซื้อเครื่อง Laser Marker Fiber เครื่องเลเซอร์แกะสลักโลหะ ที่คุณภาพสูงเพิ่มเติม เพื่อขยายการทำงานที่มากขึ้น ทาง 3DD ทำการจัดส่งและติดตั้ง Laser Marker Fiber เครื่องเลเซอร์แกะสลักโลหะ ที่นับเป็นเครื่องแกพสลักโลหะที่ขายดีที่สุด   พวกเรา 3DD Digital Fabrication ต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยที่ให้ความสำคัญกับพวกเรา ขอบคุณค่ะ

Read more

กรมศิลปากรกับ 3D Printer ระบบ SLA ที่คุณภาพสูง งานสวยที่สุดในตอนนี้

กรมศิลปากรกับ 3D Printer ระบบ SLA ที่คุณภาพสูง งานสวยที่สุดในตอนนี้

ได้มีการสั่งซื้อเครื่อง Form3L เครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น ที่คุณภาพสูง งานสวยเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีการวิจัยรองรับเกี่ยวกับเรซิ่น และต้องการแบบ 3D Set เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เราจึงทำการจัดส่งและติดตั้งไปให้ถึงที่ หลังจากครั้งที่แล้วได้มีการสั่งซื้อ EinScan HX เพื่อไปใช้งานเกี่ยวกับการสแกนงานศิลป์และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม ทำการจัดส่งและติดตั้ง Form3L เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบเรซิ่น นับว่าเป็นเครื่องที่ขายดีที่สุดเนื่องจากมีขนาดพื้นที่การพิมพ์ใหญ่ถึง 33.5*20*30cm และยังรองรับเรซิ่นให้เลือกได้มากถึง

Read more

วิทยาลัยอาชีวะ ต้องการทำห้อง Lab สำหรับการศึกษาวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์เสมือนจริง

วิทยาลัยอาชีวะ ต้องการทำห้อง Lab สำหรับการศึกษาวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์เสมือนจริง

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการติดต่อจากทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ได้ทำห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เสมือนจริง ซึ่งทาง 3DD Digital Fabrication เราเชี่ยวชาญด้านการจัดการเกี่ยวกับ Solution การผลิตและออกแบบ อย่างครบวงจร โดยเราได้จัดทำชุด Set 3D โดยมีการอัพเกรดหลายสินค้าเดิมที่อยู่ใน Set 3D ให้ พร้อมทั้งการจัดส่งติดตั้งให้ถึงที่ ภายใน Set 3D สำหรับห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เสมือนจริง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

Read more

แกะสลักบนโลหะ ให้สวยคมมากขึ้น ด้วยเทคนิคลับ ที่ช่างเลเซอร์ไม่เคยบอกใคร

แกะสลักบนโลหะ ให้สวยคมมากขึ้น ด้วยเทคนิคลับ ที่ช่างเลเซอร์ไม่เคยบอกใคร

ปกติแล้วเครื่อง Laser Co2 จะไม่นิยมเอามาแกะสลักบนโลหะ โดยเฉพาะเครื่อง Beamo เนื่องจากเค้าเป็นเลเซอร์ที่มันกำลังวัตน้อย ส่วนใหญ่จะใช้กับ พลาสติก ไม้ อคิลิค และอื่นๆ ทำให้การที่จะใช้กับโลหะ ได้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหัว Diode เพื่อเพิ่มกำลังในการแกะสลัก แต่เมื่อไม่นานมานี้ ทาง3DD Digital Fabrication ได้ถึงบางอ้อจากทางลูกค้า เนื่องจากมีลูกค้าที่ทำเกี่ยวกับ จิวเวอร์รี่ เนมเพลตเข้ามาขอเดโม่เครื่อง โดยขอให้ใช้ครีมของเขาทาแล้วแกะสลักเพื่อลองเครื่อง

Read more

Workshop Online : การใช้งานเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ให้เหมาะสมกับงานและธุรกิจ

Workshop Online : การใช้งานเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ให้เหมาะสมกับงานและธุรกิจ

Workshop Online : การใช้งานเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ให้เหมาะสมกับงานและธุรกิจ ✅เนื้อหาที่จะได้รับ – อธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลเซอร์เบื้องต้น – การเตรียมไฟล์ง่ายๆ – แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม และแอพการใช้งานของเครื่อง – ทริคการใช้งานเครื่องเลเซอร์ เช่นการตั้งค่า แฮ๊คเครื่อง วัสดุพิเศษ – ทำชิ้นงานตัวอย่าง – แจกของสัมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วม และอื่นๆ  

Read more

เครื่องแกะสลักเลเซอร์ที่ช่วยพัฒนาสินค้าให้กับร้าน Pet Cafe & Pet Shop

เครื่องแกะสลักเลเซอร์ที่ช่วยพัฒนาสินค้าให้กับร้าน Pet Cafe & Pet Shop

การพัฒนาสินค้าเพื่อขาย ทำได้ไม่อยาก โดยใช้เครื่องแกะสลักเลเซอร์เพียงอย่างเดียว ก็ทำให้สินค้าของคุณดูน่าสนใจขึ้น โดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่างการทำสินค้าของร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และคาเฟ่ ที่สามารถนำมาประดับตบแต่ง เพิ่มตีมของร้านได้ แถมยังเครื่องที่นำมาใช้ยังใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปทั้งแบบงานอดิเรก จนถึงธุรกิจขนาดกลาง เมื่อไม่นานมานี้ได้ไปเจอ Cafe น้องหมาที่มีขายของ PetShop เกี่ยวกับ สินค้าของน้องหมา เช่น ปลอกคอ DogTag จานอาหาร รวมถึงรูปต่างๆของน้องหมา จึงทำให้มีความคิดทำบทความเกี่ยวกับ การพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักของเรา

Read more

Review : TranScan C 3D Scanner ความละเอียดสูง สแกนเก็บสีได้สวยสดมาก อุปกรณ์จัดเต็มไม่ต้องซื้อเพิ่ม

Review : TranScan C 3D Scanner ความละเอียดสูง สแกนเก็บสีได้สวยสดมาก อุปกรณ์จัดเต็มไม่ต้องซื้อเพิ่ม

เคยเห็น 3D Scannerที่สามารถสแกนได้ละเอียดมากๆ ถึงขั้นเห็นร่องรอยที่ชัดเจนของวัตถุ หรือแม้กระทั้งลายนิ้วมือมนุษย์ ที่แม้แต่สายตาเปล่าๆก็อาจจะมือแทบไม่เห็นและสามารถสแกนเก็บสี ได้สวยสดมากๆ เมื่อไม่นานมานี้ Shining3D ได้ปล่อย 3D Scanner ตัวใหม่ล่าสุดออกมาเป็นแบบ Fix Scan ที่ในชื่อว่า TranScan C ที่มาเป็นแบบกล้องคู่ เก็บสี สแกนละเอียดมาก และยังมาแบบจัดเต็ม ทั้งขาตั้งกล้องแบบโปร ฐานหมุนอัตโนมัติ และโปรแกรม

Read more