fbpx

ทำตารางหมากฮอสด้วยเครื่องเลเซอร์

ทำตารางหมากฮอสด้วยเครื่องเลเซอร์

3DD Digital Fabrication วันนี้มาทำ ตารางหมากฮอส ไว้เล่นคลายเครียดกันครับ วันนี้เราจะใช้เครื่องเลเซอร์ Ray9 ในการทำเป็นหลัก และวัสดุคือแผ่นอคิลิค 3 มิลลิเมตรครับ การออกแบบเราจะนำแบบมาจากเว็บนี้เลย >> Axis3 <<  หลังจากนั้นนำไฟล์ไปเข้่าโปรแกรม RdworkV8 แล้วปรับขนาดตามตามต้องการได้เลย ส่วนตัวหมากเราจะแบ่งเป็นทั้ง อคิลิค และ PLA จากเครื่อง 3D

Read more

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโครงการที่จัดส่งคือโรงเรียนบดินทรเดชา

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

Read more

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

Read more

Preview Gweike Cloud

Preview Gweike Cloud

Gweike Cloud Smart Laser : Cutter and Engraver Gweike Cloud เป็นเครื่องตัดเลเซอร์ Gweikecloud 3d และการแกะสลักใช้ในการตัดหรือแกะสลักวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ หนัง อะคริลิคและกระดาษ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Gweikecloud3d ได้รับการรับรองCE รับรองโดย FDA สอดคล้องกับมาตรฐาน 3C

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโครงการที่จัดส่งคือโรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง 3D เป็นที่น่าสนใจ ส่วนวิธีการใช้งาน ทางเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์

Read more

Fuse 1+ 30W Nylon 11 CF Powder Made with Carbon Fiber

Fuse 1+ 30W Nylon 11 CF Powder Made with Carbon Fiber

Fuse 1+ 30W Nylon 11 CF Powder Made with Carbon Fiber Formlabs มีความภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัววัสดุเสริมใยคาร์บอนชนิดแรกในห้องสมุดของเรา นั่นคือNylon 11 CF Powderสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติFuse 1+ 30W elective laser sintering (SLS)

Read more

การสร้าง Yellow Calf Eagle Feather Warbonnet Replica เพื่ออนุรักษ์ไว้ของชนเผ่าจาก เทคโนโลยี 3D

การสร้าง Yellow Calf Eagle Feather Warbonnet Replica เพื่ออนุรักษ์ไว้ของชนเผ่าจาก เทคโนโลยี 3D

หมวกปีกกว้างแบบดั้งเดิม สร้างด้วยขนหางของนกอินทรีสีทอง (Aquila Chrysaetos ) ซึ่งได้รับการยกย่องด้วยความนับถืออย่างลึกลับในวัฒนธรรมชนเผ่าอินเดียน แม้ว่าอินทรีทองคำจะไม่ใช่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกต่อไป แต่การครอบครองขนนกเหล่านี้ถูกควบคุมโดยอนุสัญญาวอชิงตันว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ดังนั้นอินทรีทองคำจึงได้รับการปกป้องจากการใช้ประโยชน์มากเกินไปผ่าน การค้าระหว่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตสำหรับขนเหล่านี้จำกัดเฉพาะชาวอเมริกันพื้นเมืองที่ลงทะเบียนโดยรัฐบาลกลาง ทางเลือกแทนขนนกอินทรีแท้นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การแสดง เครื่องแต่งกาย และโดยทั่วไปจะทำด้วยขนไก่งวงย้อม ( คุณภาพไม่สูงนัก) หรือขนไก่งวงที่ทาสีด้วยมือ (คุณภาพดีกว่า) อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกเหล่านี้ไม่ถือเป็นแบบจำลองคุณภาพสูง เพราะหากมีความแตกต่างที่ชัดเจนในแง่ของขนาด และความนุ่มนวล

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 3D Printer/Laser Machine0

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 3D Printer/Laser Machine0

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบัน KMITL เเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการใช้งาน ทางเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทาง

Read more

STEM LAB สจล. x รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 3D Printer / Laser Machine

STEM LAB สจล. x รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 3D Printer / Laser Machine

3DD เข้าร่วมกับโครงการ Stemlab ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน มีเจ้าภาพอย่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ที่ให้การช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ในการจัดส่งทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โรงเรียนที่เรานำส่งกับโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กับเครื่อง 3D Printer & Laser Co2 สำหรับในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กไทยในครั้งนี้ นอกจากการจัดส่งแล้ว ทางเรายังได้มีการติดตั้งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานให้อีกด้วย โดยบุคลากรของทาง

Read more

ทำกล่องใส่เอกสาร จากเครื่องตัดเลเซอร์กันครับ

ทำกล่องใส่เอกสาร จากเครื่องตัดเลเซอร์กันครับ

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ วันนี้ 3DD Digital Fabrication มีไอเดีย การทำกล่องจากแผ่นอคิลิคมาฝากกันครับ โดยเราต้องมีไฟล์ที่ออกแบบสำหรับการทำกล่องมาก่อน โดยครั้งนี้เราได้ออกแบบมาแล้ว หลังจากนั้นนำไปเข้าโปรแกรม RdworkV8 สำหรับเครื่องตัดครั้งนี้เราใช้ Ray9 ในการตัด หลังจากตัดแล้วนั้น เราจะนำไปประกอบ และเชื่อมผิวระหว่างกันโดยใช้นำยาประสานอคิลิค ทิ้งให้แห้งไว้สักพักก็นำไปใช้งานได้เลย เพื่อนๆ ไป ชมขั้นตอนกันได้เลยคครับ

Read more

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65

MANUFACTURING EXPO 2022 เสริมพลังเพื่อ อุตสาหกรรมครบวงจร 22-25 มิ.ย.65 เวลา 10:00-18:00 ที่ ไบเทค บางนา บูธ 3Z12 Hall 103 พบกับเครื่องพิมพ์3มิติ สแกนเนอร์ เลเซอร์ แบบจัดเต็มทั้งงานเล็กและงานใหญ่ พร้อมให้ได้ทดลองใช้งานกันจริงๆ ร่วมกับทีมงานEngineerที่จะคอยดูแลและตอบคำถามที่สงสัยในงาน 3D Printing และชมตัวอย่างชิ้นงานที่พิมพ์ได้จริงจากเครื่องทั้งเล็กและใหญ่

Read more

RDWorkV8 : การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

RDWorkV8 : การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

สวัสดีครับเพื่อนq 3DD Digital Fabrication สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรมไปสั่งงานได้หลากหลาย วันนี้เรามี 1 โปรแกรมยอดฮิต นั่นคือ RDWorkV8 นั่นเอง เป็นโปรแกรมหลักในการสั่งงานทั้ง ตัด แกะสลัก ของเครื่องเลเซอร์ของเราโดยเริ่มต้นการใช้งาน เราต้องเตรียมไฟล์มาก่อนแล้วนำไปเข้าโปรแกรม โดยไฟล์งานจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Vector , Bitmap เพื่อนสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ขนาดใหญ่ Ray13 Smart CO2 Laser

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ขนาดใหญ่ Ray13 Smart CO2 Laser

เมื่อไม่นานมานี้ 3DD Digital Fabrication ได้มีการติดต่อกับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกี่ยวกับเครื่องเลเซอร์ ที่จะใช้กับการศึกษาของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยเน้นการทำงานที่ครบครัน และขนาดใหญ่อย่าง Ray13 Smart CO2 Laser Ray13 Smart CO2 Laser เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ชนิด CO2 รองรับการตัดและแกะสลัก วัสดุอโลหะ แผ่นพลาสติก,

Read more

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กับเครื่อง Laser Marker

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กับเครื่อง Laser Marker

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ลูกค้าเก่าของเรา ได้มีการสั่งซื้อเครื่อง Laser Marker Fiber เครื่องเลเซอร์แกะสลักโลหะ ที่คุณภาพสูงเพิ่มเติม เพื่อขยายการทำงานที่มากขึ้น ทาง 3DD ทำการจัดส่งและติดตั้ง Laser Marker Fiber เครื่องเลเซอร์แกะสลักโลหะ ที่นับเป็นเครื่องแกพสลักโลหะที่ขายดีที่สุด   พวกเรา 3DD Digital Fabrication ต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยที่ให้ความสำคัญกับพวกเรา ขอบคุณค่ะ

Read more

โมเดลบ้าน งานสถาปัตย์ทำเองง่ายๆ ด้วยเครื่องFlux beamo Smart Co2 Laser

โมเดลบ้าน งานสถาปัตย์ทำเองง่ายๆ ด้วยเครื่องFlux beamo Smart Co2 Laser

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ 3DD  วันนี้พวกเรามีไอเดียการสร้างแบบบ้านจำลอง 3D จากแผ่น Acrylic โดยใช้ Beamo Co2 Smart laser ซึ่งสามารถนำมาทำของตกแต่ง สำหรับงานอดิเรก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานสินค้า งานของขวัญ งานโมเดลแบบจำลอง และของชำร่วยได้อีกด้วย สำหรับใครที่กำลังปั่นโปรเจคในช่วงทำ Model Architecture แล้วคิดไม่ออกว่าจะใช้เทคนิคในการตัดโมฯแบบไหนดี ถึงจะแปลก เท่ และเฟี๊ยวไม่เหมือนคนอื่น สามารถแชร์เก็บไว้ใช้เป็นแนวทางกันได้เลยค่ะ

Read more