fbpx

Auto leveling ในเฟิร์มแวร์ใหม่ของ Flashforge Guider II series

Auto leveling ในเฟิร์มแวร์ใหม่ของ Flashforge Guider II series

ใน firmware เวอร์ชันล่าสุด FlashForge ได้เพิ่มคำสั่ง Auto Level เข้ามาในเครื่องพิมพ์ 3D รุ่น Guider II /Guider IIs ซึ่งช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะ เราไม่ต้องคอยปรับระดับแท่นพิมพ์อีกเลย เครื่องพิมพ์จะมีการวัดระดับแท่นพิมพ์ถึง 9 จุด และจะบันทึกค่าความสูงของแท่นพิมพ์เพื่อทำการชดเชยในระหว่างพิมพ์งาน ช่วยให้งานพิมพ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ก่อนอื่นต้องอัพเดทตัวเฟิร์มแวร์กันก่อน โดยทำที่หน้าจอเครื่องพิมพ์ได้เลย ในการอัพเดทเฟิร์แวร์แบบออนไลน์เราต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ WIFI ก่อน แล้วกดปุ่ม Tools>Settings>Update เมื่ออัพเดทเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีเมนูในหน้า Settings แบบนี้

เมื่อกดที่ Auto Leveling ก็จะมีหน้าจอใหม่แบบนี้

จะมีตัวเลือกให้ดังนี้

 • Auto-leveling application
  เป็นการบันทึกข้อมูลระดับของแท่นพิมพ์ แนะนำว่าให้เปิดไว้
 • Do leveling before printing
  กำหนดให้เครื่องพิมพ์ทำการปรับระดับแท่นพิมพ์ทุกครั้งก่อนเริ่มพิมพ์
 • หากต้องการทำการปรับระดับทันทีก็ให้กดปุ่ม Auto-leveling ได้เลย

เพื่อความเข้าใจโปรดดูวิดีโอนี้ประกอบด้วยก็ได้

การใช้ cleaning mesh ในการกำจัดเศษเรซินที่ลอยในถาด

การใช้ cleaning mesh ในการกำจัดเศษเรซินที่ลอยในถาด

สำหรับเครื่อง Form 3Form 3B

เมื่อเกิดการพิมพ์ที่ล้มเหลว จะมีเศษงานที่แข็งตัวแล้วลอยอยู่ในถาดเรซิน ทำให้เกิดความลำบากในการจัดการ เครื่องมือ tank tool ก็อาจจะจัดการกับเศษเล็ก ๆ ได้ไม่หมด เครื่องมืออีกอันหนึ่งในเครื่อง Form 3/Form 3B คือ Cleaning Mesh ซึ่งจะรวบรวมเอาเศษเรซินเล็กๆ เข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียว ช่วยให้นำออกจากถาดเรซินได้อย่างง่ายดาย ในการทำ Cleaning Mesh จะสั่งผ่านหน้าจอของเครื่องพิมพ์ในเมนู Setting.

ข้อสังเกต เมนูนี้จะปรากฏในเครื่องที่มี firmware 1.5.15 หรือใหม่กว่า
Tank tool
Tank tool
สามารถแยกออกได้

 

การทำ Cleaning Mesh

Cleaning Mesh เป็นการพิมพ์ชิ้นงานบาง ๆ ที่ก้นถาดเรซินโดยตรง จะช่วยกำจัดเศษเรซินที่พิมพ์เสียซึ่งลอยอยู่ในถาดเรซินออกได้ในครั้งเดียว ทั้งหมดนี้จะใช้เวลาทำประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้น

ขั้นตอนการพิมพ์ Cleaning Mesh

 1. ตรวจดูว่าไม่มีงานที่กำลังพิมพ์ค้างอยู่ และเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งาน
 2. ใส่ถาดเรซินซึ่งเคยมีงานที่พิมพ์สียเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 3. กดที่ Settings > Maintenance > Cleaning Mesh จะเห็นหน้าจอPrint Cleaning Mesh
 4. กดที่ Clean เครื่องจะเริ่มทำงาน
ข้อสังเกต แท่นพิมพ์จะไม่เลื่อนลงมาในถาดเรซินเมื่อเครื่องทำการพิมพ์ Cleaning Mesh

การเตรียมพร้อมในการนำ Cleaning mesh ออกจากถาดเรซิน

Cleaning mesh จะทำการรวบรวมเศษเรซินเล็ก ๆ เข้าด้วยกัน และรวมตัวเป็นตาข่ายเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลานำตาข่ายนี้ออกจากถาดเรซิน

ขั้นตอนการนำ Cleaning mesh ออกจากถาดเรซิน

 1. แน่ใจว่าการทำงานเสร็จสิ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ สังเกตได้จากข้อความนี้บนหน้าจอ
  How did your print come out?
 2. นำขวดเรซินออกจากเครื่อง
 3. นำแท่นพิมพ์ออกจากเครื่อง
 4. นำถาดเรซินออกจากเครื่อง
 5. นำถาดเรซินวางลงในกล่องของมัน แล้ววางบนพื้นที่เรียบ
 6. เตรียม tank tool วางไว้ใกล้มือ

การนำ Cleaning mesh ออกจากถาดเรซิน

เมื่อเตรียมพร้อมแล้ว ให้ใช้ tank tool ค่อยๆ แซะ Cleaning mesh ออกจากถาดเรซิน

ขั้นที่ 1 วาง tank tool ลงตรงด้านที่ตรงข้ามกับ mixer

เคล็ดลับ Cleaning mesh จะไม่ได้ครอบคลุมทั่วทั้งถาดเรซิน มันจะมีขนาดเท่ากับแท่นพิมพ์ ให้เริ่มแซะที่ตำแหน่งใกล้กึ่งกลางถาดเรซิน

ขั้นที่ 2 แทรกขอบของ tank tool ไปใต้แผ่น Cleaning mesh

เคล็ดลับ อาจจะออกแรงกดแผ่นฟิล์มก้นถาดเพื่อให้ tank tool สามารถแทรกเข้าไปได้

ขั้นที่ 3 ค่อย ๆ ลาก tank tool ต่อไป

ลาก tank tool ไปจนเลยครึ่งหนึ่งของแผ่น cleaning mesh

ขั้นที่ 4 ยกแผ่น cleaning mesh ขึ้นตรง ๆ

เมื่อเปิดแผ่น cleaning mesh ไปจนเลยครึ่งหนึ่งแล้ว ให้ยกด้ามจับของ tank tool ขึ้นให้แผ่น cleaning mesh หลุดออกมาจากก้นถาดทั้งแผ่น

ขั้นที่ 5 การกำจัด cleaning mesh

cleaning mesh คือเรซินที่แข็งตัวแล้ว จึงสามารถนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ แต่ถ้ามีเรซินที่ยังไม่แข็งตัวเกาะอยู่ ให้นำไปวางตากแดด 1-2 วัน จนมันแข็งตัวทั้งหมด

เคล็ดลับ เพื่อความประหยัด ปล่อยให้เรซินหยดออกจากแผ่น cleaning mesh แล้วนำกลับไปเทลงในถาดเรซินได้

ลูกค้า: Success Robotics Co.,Ltd.

ลูกค้า: Success Robotics Co.,Ltd.

ขอขอบคุณ Success Robotics Co.,Ltd.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator 3, Formlabs Form 3 และ Fullscale Max 450 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer : Flashforge Creator 3, Formlabs Form 3 , Fullscale Max 450

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอขอบคุณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s, Formlabs Form 3 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan-SE เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Guider 2s, Formlabs Form 3 

    3D Scanner: Einscan-SE    

ลูกค้า: บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Formlabs Form 3 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer :   Formlabs Form 3  

 

ปรับความสูงเลเยอร์ช่วยลดการใช้ support ได้อย่างไร

ปรับความสูงเลเยอร์ช่วยลดการใช้ support ได้อย่างไร

ไม่อยากสร้าง support เยอะ มีอะไรช่วยได้บ้าง

 

เมื่อในโมเดลมีส่วนที่เป็น overhang ก็หมายถึง support ต้องมา แต่ถ้า Overhang ไม่มากนัก เราก็มีวิธีเลี่ยงการสร้าง support ได้เหมือนกัน ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไม Overhang ทำให้เกิดความเสียหายกับโมเดลของเราได้อย่างไร

เมื่อเรางานที่พิมพ์ขึ้นรูปในแนวดิ่งมันก็จะไม่มีปัญหาใดๆ เลย เลเยอร์บนก็จะซ้อนอยู่บนเลเยอร์ก่อนหน้าพอดี แต่พอเริ่มมีความเอียง ขอบเลเยอร์จะเลื่อนออกไปจากเลเยอร์ก่อนหน้านั้น ทำให้บางส่วนของเส้นที่ฉีดออกมาจะยื่นไปในอากาศ

เมื่อมันเริ่มเอียงมากขึ้นเส้นที่ฉีดออกมาก็อาจจะไม่ได้วางอยู่บนเลเยอร์ก่อนหน้านั้นเลย แต่เป็นการฉีดไปบนอากาศ มันจึงถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงให้ตกลงมาบนพื้น งานเราก็จะเสียหายซึ่งถึงตรงนี้เราต้องสร้าง support ขึ้นมารับแล้ว

จะเห็นว่าเลเยอร์ที่บางกว่าจะทำให้การยื่นออกไปในอากาศของแต่ละเลเยอร์น้อยลง ทำให้เราพิมพ์งานที่มี overhang ได้สวยกว่า ปัญหาน้อยกว่า

ในโปรแกรม FlashPrint สามารถพิมพ์งานแบบกำหนดความสูงเลเยอร์ไม่คงที่ได้ เราจึงกำหนดให้ในส่วนที่มี overhang มีความสูงเลเยอร์น้อย ๆ เพื่อช่วยเรื่อง Overhang ได้ วิธีทำก็ไม่ยาก ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนเมนูการพิมพ์จาก Basic Mode ให้เป็นแบบ Expert Mode ก่อนโดยใช้คำสั่ง File>Preferences>Print>Printing window type เปลี่ยนจาก Basic เป็น Expert Mode
 2. เมื่อสั่งพิมพ์จะเห็นหน้าต่างการตั้งค่าการพิมพ์แบบนี้

  ให้กดตัวเลือกในหัวข้อ Layer Height Mode แล้วเลือกเป็น Variable Layer Height จะเห็นว่าแถบ Edit Variable Layer Height จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มให้กดเลือกได้
 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีหน้าต่างใหม่แบบนี้
  ตำแหน่งที่จะเปลี่ยนความสูงเลเยอร์อ้างอิงจากตำแหน่งที่เป็นสีแดง (overhang)
  สามารถกดปุ่ม +/X เพื่อกำหนดตำแหน่ง เช่นกำหนดที่ 3.0 มม. ให้ลดความสูงเลเยอร์ลง 50% หากเราตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่ 0.2 มม. ก็จะเหลือ 0.1 มม. หรืออาจกำหนดโดยใช้เมาส์ลากไปตามแท่งสีน้ำเงินด้านขวา แล้วคลิกเม้าส์ปุ่มขวาเพื่อระบุตำแหน่งก็ได้
  สามารถกำหนดได้หลายตำแหน่ง ตามต้องการ เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Done แล้วกลับไปตั้งค่าอื่น ๆ ต่อไป
 4. เมื่อลอง slice ดูจะเห็นเลยว่าเลเยอร์จะมีความสูงต่างกันตามที่ตั้งค่าไว้ ตามที่ลูกศรชี้

เพียงเท่านี้เราก็กำหนดความสูงเลเยอร์ที่ต้องการได้แล้ว

ลูกค้า: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลูกค้า: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator 3 ไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

3D Printer : Flashforge Creator 3

PreForm 3.5.0

PreForm 3.5.0

PreForm 3.5.0— 13 พฤษภาคม 2563

โปรแกรม PreForm 3.5.0 รุ่นล่าสุดที่ทาง Formlabs แนะนำให้อัพเดท สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3, และ Form 2 ซึ่งมีการเพิ่มตัวเลือกเครื่อง Fuse 1 นอกจากนั้นยังปรับปรุงเรื่องการคำนวณระยะเวลาการพิมพ์ให้มีความแม่นยำมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นในเครื่อง Form 3/Form 3B มีการเพิ่มวัสดุใหม่ ๆ เข้าไปในเครื่อง Form 3B และ Form 3 (รุ่น early 2019) เพื่อใช้ในการพิมพ์ swabs

ดาวน์โหลด Preform 3.5.0 for Windows

ดาวน์โหลด Preform 3.5.0 for Mac

ดาวน์โหลด Firmware 1.6.6

Fuse 1
 • เพิ่มตัวเลือกเครื่องพิมพ์ Fuse 1 ใน PreForm
Form 3L
 • ไม่มี
Form 3B
 • ปรับปรุงให้เข้าได้กับ Firmware รุ่น 1.6.6 และใหม่กว่า
 • วัสดุใหม่ SG COVID Swab เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับทำ swabs ในทางการแพทย์โดยใช้เรซิน Surgical Guide (รวมถึง Form 3 รุ่น early 2019)
 • ปรับปรุงการคำนวณเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ให้แม่นยำขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม
 • แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
Form 3
 • ปรับปรุงให้เข้าได้กับ Firmware รุ่น 1.6.6 และใหม่กว่า
 • ปรับปรุงการคำนวณเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ให้แม่นยำขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม
 • แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
Form 2
 • ปรับปรุงให้เข้าได้กับ Firmware รุ่น 1.19.15 และหลังจากนี้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม
 • แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีการอัพเดท Firmware รุ่น Firmware รุ่น 1.6.6 ที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในเครื่องพิมพ์ Form 3B และ Form 3 ด้วย

ลูกค้า: บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Formlabs Form 3 พร้อมด้วย Form Wash และ Form Cure ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer :   Formlabs Form 3, Form Wash และ Form Cure

Light-Touch Supports: ซัพพอร์ตรุ่นใหม่สำหรับงานจิวเวลรี่

Light-Touch Supports: ซัพพอร์ตรุ่นใหม่สำหรับงานจิวเวลรี่

ซัพพอร์ตแบบจุดสัมผัสเล็ก ใน PreForm 3.4.6

Formlabs ได้เผยแพร่โปรแกรม PreForm 3.4.6 ที่มีคำสั่งใหม่ในการสร้างซัพพอร์ตที่เล็กมาก สำหรับเรซินชนิด Castable Wax Resin ช่วยให้การซัพพอร์ตรายละเอียดเล็ก ๆ ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลวดลายแบบเส้นลวด นอกจากนี้การตัดออกก็ง่ายขึ้นมาก แทบจะไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเลย

โดยทั่วไปช่างหล่อ และ นักออกแบบเครื่องประดับจะทำงานกับส่วนเล็ก ๆ และมีรายละเอียดมาก ๆ อย่างระมัดระวัง แม้การกำหนดซัพพอร์ตสำหรับงานที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติก็จะต้องกำหนดเอง มากกว่าที่จะให้โปรแกรมสร้างให้ แต่ในโปรแกรม PreForm 3.4.6 มีการปรับปรุงการสร้างซัพพอร์ตอัตโนมัติ ให้มีปลายที่ติดกับเนื้องานขนาดเล็กมาก ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับงานจิวเวลรี่โดยเฉพาะ ช่วยให้งานหลังพิมพ์ง่าย และใช้เวลาน้อยลงอย่างมาก

ในงานจิวเวลรี่ที่การใช้ซัพพอร์ตไม่ใช่เพื่อการรับแรงดึงจากเครื่อง เพราะเครื่อง Form 3 มีระบบแรงดึงต่ำอยู่แล้ว การสร้างซัพพอร์ตก็เพื่อประคองในส่วนที่ลอยอยู่เท่านั้น ซัพพอร์ตรุ่นใหม่นี้จึงมีขนาดเล็กลง และไม่จำเป็นต้องมีการทำคานเชื่อมระหว่างเสา ทำให้ลดเวลา และเรซินที่ซึ่งเป็นต้นทุนในการทำงานลงไปได้มาก มื่อพิมพ์เสร็จแล้วคุณสามารถดึงงานออกจากซัพพอร์ตได้เลย หรืออาจจะตัดทีละเสาในกรณีที่งานทีรายละเอียดเล็กมาก

จุดสัมผัสของซัพพอร์ตแบบทั่วๆ ไปจะทำให้เกิดหลุมบนผิวงานซึ่งทำให้งานเสียหาย และการซ่อมแซมก็ทำได้ยาก แต่จุดสัมผัสของซัพพอร์ตแบบใหม่นี้จะเหลือเป็นตุ่มเล็กๆ ช่วยให้การตกแต่งง่ายขึ้นมาก และจุดสัมผัสเล็กนี้ยังทำให้การพิมพ์หนามเตย หรือตัวอักษรง่าย และมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ลองใช้กันดูได้เลย โดยดาวน์โหลดฟรีจากที่นี่