fbpx

STEM LAB สจล. x รร วังไกลกังวล 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x รร วังไกลกังวล 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนวังไกลกังวล วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนวังไกลกังวล ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 3D Printer

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 3D Printer

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D

Read more

STEM LAB สจล. x วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 3D Printer

STEM LAB สจล. x วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 3D Printer

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

Read more

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต สถานที่ตั้งของโรงเรียนบดินทรเดชา วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนบดินทรเดชา ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D Printer โดยทางโครงการ Stemlab

Read more

ปริ้นเส้นพิเศษด้วยเครื่อง Finder 3

ปริ้นเส้นพิเศษด้วยเครื่อง Finder 3

ทุกวันนี้มีความต้องการเครื่องพิมพ์3มิติที่ราคาไม่สูงแต่สามารถปริ้นเส้นพลาสติกได้หลายชนิดทางเราแนะนำเลย Finder 3 เป็นเครื่องปริ้นระบบเปิดก็คือตัวเครื่องไม่มีประตูเปิดปิดดังรูปภาพเลยครับ สามารถตอบโจทย์งานพิมพ์ที่หลากหลาย ในทุกจุดประสงค์ของการใช้งาน เครื่องพิมพ์ Finder 3 มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ลงตัวคุ้มค่าการลงทุน ลองมาดูกันว่าเครื่องนี้ให้อะไรกับเราบ้าง  1.ขั้นตอนแรกการโยนไฟล์เข้าโปรแกรมตัวโปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นให้อยู่แล้วส่วนเส้นพลาสติกก็เช่นกันจะตั้งเป็น PLA อยู่ก็แค่ให้เราไปเปลี่ยนเส้นพลาสติกให้เป็นเช่น ABS/ PETG / TPU อะไรประมานี้ได้เลยส่วนอุณหภูมิโปรแกรมเขาตั้งโปรไฟล์ให้แล้วลองเลือกเส้นพลาสติกอยู่อุณหภูมิจะเปลี่ยนเอง 2.ขั้นตอนี้ไม่ยากพอเราตั้งค่าไฟล์เสร็จก็แค่ให้เรา Save ไฟล์ใส่ USB แล้วก็สั่งปริ้นได้เลยครับ 3.ทางเราก็เทสปริ้นให้ดูเลยว่ามันสามรถปริ้นได้จริงส่วนงานี้จะใช่เป็นเส้น

Read more

ภูมิใจ เด็กไทยสร้าง ดาวเทียว สู่อวกาศ

ภูมิใจ เด็กไทยสร้าง ดาวเทียว สู่อวกาศ

ภูมิใจครับ 3DD เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ พัฒนาเด็กไทยไปอวกาศ สร้างดาวเทียมไปอวกาศ จากข่าวเด็กไทยชนะการประกวดเป็น “แชมป์โลกในการสร้างดาวเทียมจำลองขนาดจิ๊ว” โดยออกแบบและพัฒนาโดยนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ผ่านห้องปฏิบัติการ STEM LAB โรงเรียนอื่นๆที่ได้ทำการจัดส่งและสร้างห้องพัฒนาตัวอย่างอ่านจากบทความนี้ โรงเรียนคริสเตียนจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3มิติเสริมทัพ เยาวชนนักพัฒนา STEM LAB คือ อะไร? STEM หรือ สเต็มย่อมาจาก 4ตัวอักษรในภาษาอังกฤกษ เป็นการบรูณาการการสอนรูปแบบใหม่ การเรียนจะไม่ใช่หมวดได้หมวดหนึ่งอีกต่อไป

Read more

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโครงการที่จัดส่งคือโรงเรียนบดินทรเดชา

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine 3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

Read more

เปิดตัว 3D printer Flashforge Finder 3.0 Next gernaretion มีอะไรอัพเดทมาใหม่บ้าง

เปิดตัว 3D printer Flashforge Finder 3.0 Next gernaretion มีอะไรอัพเดทมาใหม่บ้าง

Flashforge finder 3.0 Flashforge finder 3.0 เป็น 3D Printer รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Flashforge ที่มีการการันตรีว่า ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาด บนพื้นฐานของFlashforge finder 2.0 ได้อัพเกรดด้วยหลายฟังก์ชั่น เช่นการกู้คืนการสูญเสียพลังงานหรือ Filament Check เมื่อเส้นใยหมดจะทำการแจ้งเตือน พร้อมหยุดการทำงานเพื่อเติมเส้นใหม่เข้าไป ช่วยให้งานไม่พัง

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 3D Printer/Laser Machine

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโครงการที่จัดส่งคือโรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง 3D เป็นที่น่าสนใจ ส่วนวิธีการใช้งาน ทางเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์

Read more

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 3D Printer/Laser Machine0

STEM LAB สจล. x โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 3D Printer/Laser Machine0

3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบัน KMITL เเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการใช้งาน ทางเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทาง

Read more

STEM LAB สจล. x รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 3D Printer / Laser Machine

STEM LAB สจล. x รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 3D Printer / Laser Machine

3DD เข้าร่วมกับโครงการ Stemlab ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน มีเจ้าภาพอย่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ที่ให้การช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ในการจัดส่งทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย โรงเรียนที่เรานำส่งกับโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กับเครื่อง 3D Printer & Laser Co2 สำหรับในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กไทยในครั้งนี้ นอกจากการจัดส่งแล้ว ทางเรายังได้มีการติดตั้งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานให้อีกด้วย โดยบุคลากรของทาง

Read more

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 3D Printer Branding

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 3D Printer Branding

solutionworkshop print3d ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตร CAM (Computer Aided Machining) ให้นักศึกษาสัมผัสกับเครื่อง print 3d เเละเรียนรู้การใช่เครื่อง print 3d creator pro2 เเละ Aventurer 4 FDM หลังจากฝึกอบรมเสร็จ นักศึกษาจะได้รับบัตรเพื่อเข้าไปใน makerlab ระหว่างการเรียนเครื่อง print3d ศาสตาจารย์เอียนจะเริ่มจากการให้ศึกษาจาก

Read more

Bowden กับ Direct Drive หัวฉีด 3D Printer แตกต่างกันอย่างไร เลือกยังไง

Bowden กับ Direct Drive หัวฉีด 3D Printer แตกต่างกันอย่างไร เลือกยังไง

สวัสดีครับมีลูกค้าหลายคนถามกันเข้ามาครับว่า 3D Printer ระบบเส้นพลาสติก FDM/FFF ดูแล้วหน้าตาเหมือนๆกัน แต่ทำไมราคาต่างๆกันมาก จะเลือกเครื่องไหนให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทาง 3DD ได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์และจากสื่อต่างประเทศมาไว้ ณ ที่นี่ครับ โดยทั่วไปแล้วเครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบเส้นพลาสติก จะมีการฟีดเส้นพลาสติก และระบบหัวฉีดอยู่ 2แบบครับ คือแบบ Bowden (โบว์เด้น) และ Direct Drive

Read more

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กับ3D Printer ที่ให้น้องๆใช้เรียนรู้ได้

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี กับ3D Printer ที่ให้น้องๆใช้เรียนรู้ได้

เราได้ทำการจัดส่ง เครื่องสำหรับผู้ใช้เริ่มต้น และปลอดภัยสำหรับเด็ก ให้กับทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่ต้องการ Flashforge Finder เอาไว้ให้นักเรียนหรือน้องๆได้นำไปใช้งานและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3D พวกเราจึงทำการแนะนำเครื่องสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน และ Flashforge Finder เป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย พิมพ์ง่าย สำหรับผู้ใช้เริ่มต้น และงานอดิเรก ถือว่าเป็นเครื่องที่ครบครันมากๆ และยังแข็งแรง ทนทานอีกด้วยสำหรับเครื่องนี้ สามารถพิมพ์ PLA ABS ได้พิมพ์ที่ความละเอียด

Read more

Share Idea Model Halloween นำไปตบแต่งหรือให้เป็นของขวัญก็ได้

Share Idea Model Halloween นำไปตบแต่งหรือให้เป็นของขวัญก็ได้

ใกล้ถึงคืนผีดุกันแล้ว พร้อมหรือยังกับ Halloween Day คืนที่ใครหลายๆคนจะมีตีมการแต่งกายเป็นผีนานาชาติ ซึ่งจะบอกว่า Halloween ในบ้านเราก็มีกระแสการตกแต่งบ้าน หรือห้องนอนให้ดูน่ากลัว ขนหัวลุกเช่นกัน ทางทีมงานเลยมานำโมเดลที่สามารถนำไปตกแต่งมาให้เป็นไอเดียเพื่อใครหลายๆคนเห็นแล้วอยากจะทำตาม Model แก๊งค์ผีน้อย โมเดลนี้สามารถนำไปตั้งโชว์หรือวางไว้เพื่อประดับได้เลย ใช้เวลาพิมพ์ไม่ถึง 10 ชั่วโมง โดยเส้นที่ใช้เป็นเส้น PLA Silk เส้นที่ให้ความมันเงา สท้อนแสงทำให้มองเห็นได้ง่ายเมื่อมีไฟสลัวๆ เพราะ Halloween ต้องมาคู่กับความมืด

Read more

ขอบคุณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้การสนับสนุนพวกเราอีกครั้ง

ขอบคุณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้การสนับสนุนพวกเราอีกครั้ง

หลังจากที่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สั่งสินค้าเครื่อง 3D Printer ไปแล้ว เมื่อครั้งก่อนกับเครื่อง Flashforge Finder และ Flashforge Dreamer เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยที่ทุกวันนี้เครื่องยังใช้ได้อยู่ปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง แถมยังใช้ได้เหมือนเดิม พร้อมกับฝากมาบอกว่า สั่งเพิ่มอีก   ได้มีการสั่งเพิ่มแบบชุดใหญ่จัดหนัก จัดเต็ม แบบที่ว่าสามารถใช้และสนุกแบบไม่มีเบื่อเลย กับ2รุ่นพี่ใหญ่ Flashforge

Read more

ทำภาพ2D ให้กลายเป็นโมเดล3D สามารถทำเป็นของชำร่วย หรือของขวัญในวันพิเศษได้

ทำภาพ2D ให้กลายเป็นโมเดล3D สามารถทำเป็นของชำร่วย หรือของขวัญในวันพิเศษได้

ภาพ2D ที่มีแสงและเงา ถ้าเอามาทำเป็น3D ที่เป็นแบบโมเดล จะเป็นอย่างไร ขั้นตอนการทำจะยากหรือง่าย มาลองดูกัน!!! แอดมินได้ไปพบกับเว็ปไซต์นึง เป็นเว็ปไซต์ที่สามารถนำรูปจาก 2D หรือภาพทั่วไป นำไปทำเป็นโมเดล3D ด้วยรูปทรงต่างๆ โดยเป็นแบบสำเร็จ เว็ปไซต์นี้มีชื่อว่า www.3dp.rocks/lithophane ซึ่งเว็ปไซต์นี้เหมาะมากกับการทำของขวัญน่ารักๆ ให้กับคนที่รัก หรือกับเพื่อนที่ต้องการ โดยเพียงแค่นำรูปนั้นใส่เข้าไป ง่ายไหมละ สำหรับการทำภาพ2D ให้เป็นโมเดล3D ส่วนขั้นตอนการทำงานก็แสนง่าย เพียงแค่อัพโหลดรูปที่ต้องการลงไป

Read more