26 โรงเรียนในโครงการ STEM LAB สจล. 3D Printer/Laser Machine

26 โรงเรียนในโครงการ STEM LAB สจล. 3D Printer/Laser Machine

STEMLAB เป็นห้องแล็บสำหรับสร้างสรรคการเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม และโครงการใหม่ ที่ให้น้องๆนักเรียนได้เข้ามาใช้บริการ
พร้อมมีการจัดโครงการต่างในการเรียนรู้รวมทั้งล่าสุดในโครงการสร้าง ดาวเทียมโดยเด็กไทย  สู่อวกาศ หากอยากรู้ หรือสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้สามารถเข้ารับชมเพิ่มเติมได้เลย
ก่อนหน้านี้ทาง 3DD ก็ได้ทำการจัดส่งโรงเรียนในโครงการอย่าง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมไป Solution ต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

หัวข้อหลักในบทความ

Stemlab คืออะไร

STEM หรือ สเต็มย่อมาจาก 4ตัวอักษรในภาษาอังกฤกษ เป็นการบรูณาการการสอนรูปแบบใหม่
การเรียนจะไม่ใช่หมวดได้หมวดหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นการประสาน ศาสตร์หลายๆอย่างเข้าด้วยกัน (ปัจจุบันการอยู่รอดในอนาคต
เด็กต้องเรียนรู้ในการประยุกต์ศาสต์แต่ละอย่างเข้าด้วยกัน ความรู้จะไม่ถูกแยก แต่มีแนวโน้มจะรวมกันมากขึ้น)
Science วิทยาศาสตร์ ที่สังเกตุทดลอง ค้นหาความจริง ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสมุติฐานที่ถูกต้อง, การสังเกตุธรรมชาติ
Technology เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่มาประยุกต์โดยมากจะอยู่ในรูปแบบ Digital Technology พวกหุ่นยนต์, Coding,
การสร้าง CAD-CAM เทคโนโลยีการผลิต 3มิติ 3D Printer, การใช้เครื่องมือ Tooling เช่น Laser เครื่องมือวัดต่างๆ
Engineering วิศวกรรม การเคลื่อนไหวเชิงกล, Physics การทำงานทางกล Robotics, การสร้าง ผลิต ออกแบบ เครื่องมือ เครื่องจักร ด้วยวิธีการทาง Digital
Maths หรือ Mathematics เลข ใช้ในการคำนวน สร้างสมการทางคณิตศาสตร์ การเขียน Code ค้นหาความน่าจะเป็น

ภาพแสดง STEM LAB จะเห็นว่าประกอบด้วยเครื่องมือหลายส่วน ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ สำหรับในไทยจะเป็นพื้นที่ให้เด็กสร้างสรรค์ สิ่ง/วัตถุ/วัตถุ ที่ผนวกการใช้งาน Digital Fabrication Tooling เช่น 3D Printer, Laser, Circuit Design, Scient equipment ต่างๆ

3DD มีความเกี่ยวข้องอย่างไร

โดยภายใน Stemlab จะมี 4ส่วนหลักๆในการเรียนรู้
3D Printer เครื่องพิมพ์ 3มิติ ที่จะสร้างแบบจำลองโดยใช้เส้นพลาสติก ขึ้นเป็นโมเดลทีละชั้นๆหรือ Layer
Hand tools อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้และใช้งานในประเภทต่างๆ
Electronic เป็นส่วนสนุบสนุนชิ้นงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
CNC Laser จะเป็นเครื่อง Laser Cutter,Engraver ที่ช่วยตัดวัสดุตามที่ออกแบบ

ส่วนหลักที่ 3DD ได้เข้าร่วม

26 โรงเรียนในโครงการ Stemlab

พวกเรา 3DD Digital Fabrication ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ โดยการจัดส่งสินค้าในหมวด 3D Printer โดยเป็น Flashforge Finder
และอีกหมวดหมู่คือ CNC Laser โดยเป็นเครื่องที่เป็นแบรนด์ของคนไทย Ray9 Laser Cutter&Engraver เป็นจำนวนรวมกันทั้งหมด 168 เครื่อง ทำการจัดส่งและติดตั้งทั้งหมด 26 โรงเรียน ทั่วประเทศไทยเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ครั้งนี้

โรงเรียนที่จัดส่ง

ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อโรงเรียน จังหวัด
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพพฯ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น ขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตเกษตร กรุงเทพพฯ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี อุดรธานี
โรงเรียนสาธิตประทุมวัน กรุงเทพพฯ โรงเรียนนานาชาติ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพพฯ โรงเรียนสาธิต จุฬา กรุงเทพพฯ
โรงเรียนปราจิณราฏอำรุง ปราจีนบุรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
วิทยาลัย อี.เทค ชลบุรี ชลบุรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เชียงราย เชียงราย
เทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา พะเยา
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สระบุรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ เชียงใหม่
โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กรุงเทพพฯ
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
โรงเรียนดินทรเดชา กรุงเทพพฯ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สกลนคร
โรงเรียนวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร ชุมพร

ภาพรวมการติดตั้งและจัดส่ง 26 โรงเรียนในโครงการ Stemlab

 

3DD Digital Fabrication ขอขอบคุณทุกการต้อนรับพวกเรา