Reverse Hook ง่ายๆ ด้วย Solid Edge

Reverse Hook ง่ายๆ ด้วย Solid Edge

            วันนี้จะพามารู้จักการประยุกต์ใช้งาน จาก โมเดล 3 มิติ ที่เราอาจจะได้ไฟล์โมเดล มาจากการสแกน หรือ โหลดมาจาก ในเว็บไซต์ต่างๆ ในครั้งนี้ได้ทำการโหลด โมเดล มาจาก Thingiverse ซึ่งเราได้ทำการโหลด โมเดลที่เรียกว่า Hook คือตะขอที่มีฐานสามารถเจาะยึดกับผนังหรือชั้นวางต่างๆ เพื่อใช้งานในการแขวนสิ่งต่างๆ ได้ ไปดูขั้นตอนการ Reverse ง่ายๆ กันได้เลยครับ พร้อมกับ นำโมเดลที่ Reverse เสร็จแล้วไป พิมพ์ด้วยเครื่อง พิมพ์ 3 มิติ เพื่อที่จะนำมาสามารถใช้งานจริงได้

          หลังจากเราได้ทำการเขียนแบบเสร็จแล้ว เราต้อง Export file จากโปรแกรม เป็น นามสกุล file .Stl เพื่อที่จะนำมา Import เข้าโปรแกรมซอฟต์แวร์ ของ เครื่องพิมพ์ 3มิติ โดยเราได้ใช้ Guider 2s  ในการพิมพ์ชิ้นงานครั้งนี้ ซึ่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ของ เครื่อง Guider 2s การใช้เครื่องมือและ คำสั่งค่อนข้างที่จะใช้งานง่าย มาดูวิธีการใช้งานกันได้เลยครับ

 

พอเราทำการสั่งพิมพ์ชิ้นงานแล้ว ชิ้นงานนี้จะใช้เวลาในการพิมพ์ 31 นาที ซึ่งไม่นานมากครับ และนี้คือชิ้นงานที่เราได้ครับ

 

Hook ที่ทำการ Reverse และพิมพ์ด้วย เครื่อง Guider 2s นำไปใช้งานจริงได้เลยครับ

ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมครับ