9ประโยชน์ 3D Scanner การนำไปใช้ ทำอะไรได้บ้าง?

3D Scanner กับการนำไปใช้

3D Scanner ถือเป็นเครื่องมือวัดชนิดหนี่ง เป็นการเก็บไฟล์ในรูปแบบ 3มิติ มีความกว้างxยาวxลึก ต่างจากการวัดด้วยสายวัด, การถ่ายรูป, เลเซอร์วัดระยะ, มีมุมมองในระนาบ 2มิติ XY โดย 3D Scanner เก็บข้อมูลในแกน x,y,z สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งในแง่การศิลปกรรม, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, แพทย์ศาสตร์, ทันตกกรม โดยหมวดที่ใช้กันเยอะที่สุด คือ Reverse Engineer วิศวกรรมย้อนรอย มีชิ้นงานแล้วนำไปสแกนเพื่อกลับเป็นไฟล์ CAD 3D เพื่อสามารถสร้างซ้ำหรือดัดแปลงได้ เช่น สแกนรถยนต์คลาสิก เอาไฟล์ที่ได้ไปสร้างชิ้นส่วนนั้นๆแบบถูกต้องถูกสัดส่วนเลย หรือ เอาไปแต่งเติม ลดทอนก็ได้

กลุ่มที่ใช้ 3D Scanner กับมากจะเป็นศิลปิน, นักออกแบบ สแกนงานประติมากรรม ศิลปะที่ปั้นขึ้นด้วยมือ หรือ โบราณวัตถุ เก็บไปไฟล์ 3มิติ นำไปใช้ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แต่งเติ่ม, หรือ เก็บรักษาในรูปแบบ Digital มีอีกหลายๆคนเอาไปใช้ในงาน Scaling โมเดลตั้งต้นมีขนาดเล็ก นำไฟล์ที่ได้ไปสร้างโมเดลให้ใหญ่ขึ้น กลับกับสแกนของชิ้นใหญ่ไปทำให้เล็กลงด้วย Machining ขนาดเล็ก

  1. Reverse Engineer  เป็นกลุ่มที่ใช้เยอะสุด เป็นการเก็บขนาด 3มิติแบบ 1:1 ผู้ใช้สแกนของจริงเช่นชิ้นส่วนรถยนต์, แม่พิมพ์ และนำไฟล์ 3มิติ ไปทำกลับเป็น CAD 3D เพื่อทำชิ้นงานซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไข ไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เครื่องที่ใช้ต้องมีความแม่นยำด้วย ตย. Software เช่น Geomagic Essential, SolidEdge
  2. Inspection / Control จากข้อแรกสแกนเนอร์สามารถเก็บไฟล์ 3มิติ ขนาด 1:1  จึงใช้การตรวจสอบคุณภาพการผลิต ว่าเป็นไปตามการออกแบบหรือไม่ (ออกแบบในคอม กับผลิตจริง ผิดขนาดผิดพลาดกันเท่าไหร่) โดยมาใช้อุตสหกรรมขึ้นสูง เช่น รถยนต์, อากาศยาน, เครื่องมือแพทย์ Geomagic Control
  3. Free Form เป็นหมวดที่นิยมเช่นกัน สแกนเพื่อเก็บไฟล์ 3มิติ พิพิธภัฑณ์หลายแห่งในไทย ให้เครื่อง 3D Scanner เราเก็บโบราณวัตถุเป็นไฟล์ Digital หลายแห่งสแกนคนหรือใบหน้าคนดัง รูปปั้น นำไฟล์ไปแต่งต้องใน Software เพื่อความละเอียด เพิ่มเติ่ม 3D เข้าไป Software ที่ใช้ร่วมเช่น Zbrush, Mesh Mixer
  4. 3D Scaling เป็นกลุ่มใช้เยอะสุดลองจาก Reverse Engineer กลุ่มผู้ใช้จะอยู่ในสาย ศิลปิน, Designer, สถาปนิก 3D Scanner อยู่ในข้อนี้ สแกนรูปปั้น งานศิลปกรรม และนำไฟล์ไปขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือ เล็กลง  ตย. Software ที่เกี่ยวข้อง Zbrush
  5. 3D to 2D สแกน 3มิติ แล้วนำไปคลี่ออกเป็น 2มิติ มีประโยชน์และลดขั้นตอนการทำงานอย่างมาก ในการทำ Patter, ผ้า, หนัง, Sticker เช่นสแกนรถยนต์ เป็นไฟล์ 3มิติ แล้วไปคลี่ออกเป็น 2มิติ เพื่อตัด Sticker, ทำเบาะรถยนต์, ทำพรม, Pattern อื่น ตย. Software ที่ใช้ร่วมกัน Exactflat
  6. Medical  กลุ่มคณะแพทย์ โรงพยาบาล นักวิจัย ใช้เครื่องสแกนเนอร์ กับคนไข้เพื่อเก็บขนาดของบุคคล (ขนาดภาพนอก) อาจจะนำไปใช้ประยุกต์กับ MRI, CT Scan เพื่อการวินัจฉัยโรค, สร้างเครื่องมือแพทย์ เช่น แขน ขา ชิ้นส่วนร่างกายเทียม อาจจะใช้วิธี Mirror (เช่นพิการด้านซ้าย สแกนด้านขวาของร่างกาย แล้วมา Mirror) ตย. Software ที่นำมาใช้ร่วมได้ MSoft Body Scan
  7. Dentistry ปัจจุบัน 3D Scanner ช่วยในงานทันตกรรมอย่างมาก ทั้งสแกนในช่องปาก Intra-Oral Scanner, Lab Scan สแกนโมเดลฟัน นำไฟล์ที่ได้ไปทำต่อ Clear Aligner, วีเนียร์, ครอบฟัน และออกแบบการผ่าตัด  ตย. Software ที่เกี่ยวข้อง ExoCad
  8. Packaging จริงเป็นกลุ่มลูกของ Reverse Engineer แต่กลุ่ม Packaging อาจจะไม่ต้องความแม่นยำขนาดเป็น Micron เมื่อสแกนชิ้นค้า นำไฟล์ที่ได้มา Offset ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย 2-3มม. Software ที่ใช้อาจจะไม่ใช่ Geomagic แต่เป็นพวก Free Form เช่น Zbrush, Mesh Mixer
  9. VR/AR/Meta ในการสร้าง Animation, Metaverse, Gaming, งานสถาปัตยกรรม ตัวอย่าง Software ที่ใช้ร่วมกันได้ Zbrush, Maya, Blender