Dual Extruders

การมีหัวฉีดมากกว่า 1หัว โดยทั่วไปนิยมสองหัวฉีด เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้ 2 ชิ้นงานพร้อมกัน | พิมพ์ชิ้นงานชิ้นเดียวกันด้วยสองวัสดุ | พิมพ์ชิ้นงานชิ้นเดี่ยวกันด้วยสองสี

Showing all 6 results