DLP/SLA เครื่อง 3มิติระบบเรซิ่น เพื่องานละเอียดสูง

New LayOut-DLP

สินค้ากลุ่มนี้เป็น 3D Printer DLP/SLA ระบบเรซิ่น เพื่องานพิมพ์ละเอียดสูง สามารถใช้เรซิ่น 3rd Party ได้/ไม่ล็อคยี่ห้อ
เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบ DLP/SLA หรือ ระบบน้ำเรซิ่น เป็นเครื่องพิมพ์ละเอียดสูง ยิงแสง UV ไปยังน้ำเรซิ่นให้แข็ง เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น Jewelry, งานเครื่องประดับ, งานทันตกรรม, งานวิศวกรรมที่ต้องการความละเอียดสูง มีราคาค่อนข้างสูง, ขนาดพิมพ์ไม่ใหญ่มาก, การใช้งานยากและสกปรกกว่าระบบเส้น

บทความที่เกี่ยวข้อง : SLA/DLP 3D Printer คืออะไร? , วิธีเลือก SLA/DLP Printer