fbpx

ปากกา Da Vinci 3D Pen Cool สำหรับนักออกแบบตัวจิ๋ว

ปากกา Da Vinci 3D Pen Cool สำหรับนักออกแบบตัวจิ๋ว

3D pen da Vinci Cool เป็นการฉีดเส้นพลาสติกออกมาให้รูปแบบของปากกาอาจจะคุ้นตาที่เป็นแบบเครื่องต้องเขียน CAD 3D เข้าไปตั้งค่านู้นนี่นั้นเพื่อให้เครื่องนั้นทำชิ้นงานออกมาอันนี้จะเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่มีความสับซ้อนมากกว่าเน้นงานที่มีคุณภาพ และขนาดที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยเป็นต้น อาจจะใช้กันในรูปแบบส่วนตัว การศึกษา อุตสาหกรรม ทางการแพทย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่เจ้า 3D Pen อันนี้นั้นจะใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงน้อยที่เรียกกันว่า PCL Polycaprolactone และ Poly(caprolactone)

Read more