Filament

วัสดุพื้นฐานที่ใช้กับเครื่องพิมพ์3มิติ ทั่งในระบบ FDM (ใช้เส้นพลาสติก) ระบบ DLP/SLA (ใช้น้ำเรซิ่น) เรามีให้ลูกค้าเลือกหลายชนิด หลายสี หลายวัสดุ

Showing all 14 results