3D Printer FDM

เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ FDM ทำงานโดยฉีดเส้นพลาสติกออกมาเป็นรูปชิ้นงาน สามารถนำไปใช้ได้ รับแรงได้ หรือ สามารถทำเป็นต้นแบบ Prototype ก่อนผลิตงานจริง สามารถใช้วัสดุได้หลากหลายเช่น PLA, ABS, Nylon, PETG, HIPS เป็นต้น

Showing all 7 results