FDM Large

เครื่องพิมพ์ 3มิติ แบบเส้นขนาดใหญ่ พิมพ์ได้ตั้งแต่ 40cm ขึ้นไปถึง 100cm เหมาะกับการพิมพ์ สร้างต้นแบบทางวิศวกรรม, ชิ้นส่วนต้นแบบ หรือ โมเดลที่ต้องการขนาดใหญ่ สามารถพิมพ์ได้ทั้ง PLA และ ABS

Showing all 7 results