DLP/SLA Top Down เครื่อง 3มิติระบบเรซิ่น เพื่องานละเอียดสูง

New LayOut-DLP-Top-Down

สินค้ากลุ่มนี้เป็น 3D Printer DLP/SLA แบบ Top Down เป็นระบบเรซิ่น ที่ไม่ต้องเปลี่ยนถาดพิมพ์ ลดการพิมพ์เสีย ได้งานละเอียดสูง สามารถใช้เรซิ่น 3rd Party ได้/ไม่ล็อคยี่ห้อ
เครื่องพิมพ์ 3มิติ ระบบ DLP/SLA หรือ ระบบน้ำเรซิ่น เป็นเครื่องพิมพ์ละเอียดสูง ยิงแสง UV ไปยังน้ำเรซิ่นให้แข็ง เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น Jewelry, งานเครื่องประดับ, งานทันตกรรม, งานวิศวกรรมที่ต้องการความละเอียดสูง มีราคาค่อนข้างสูง, ขนาดพิมพ์ไม่ใหญ่มาก, การใช้งานยากและสกปรกกว่าระบบเส้น

บทความที่เกี่ยวข้อง : SLA/DLP Printer แบบ Top Down ดีอย่างไร?SLA/DLP 3D Printer คืออะไร? , วิธีเลือก SLA/DLP Printer

eee0e35bf25a47f76d6ae7cb1e5c9449_original