MiiCraft+ Support

MiiCraft+ Product Cover

การใช้งานแก้ปัญหาเบื้องต้นDownload

**ข้อมูลในบทความนี้อาจจะต่างไปบ้าง เนื่องจาก update Firmware / software ใหม่ๆ**
ตัวนี้มี Manual อยู่สองฉบับนะครับ คือ Manual สำหรับการใช้เครื่อง กับ สำหรับการใช้โปรแกรม ดูในที่หน้า Download
1. การลงโปรแกรม
2. การ Calibrate : ไม่ต้อง Calibrate ฐาน
3. การใส่ขวดน้ำเรซิ่น การใส่ขวดน้ำเรซิ่นสามารถใส่ข้างหลังตัวเครื่องได้เลย โดยให้ต่อท่อสายยางเรากับตัวเครื่องพิมพ์ **เชคให้แน่ใจว่าเราต่อสายแน่นแล้ว**
4. การใช้งาน Software
-ภาพรวมในการใช้งาน Software


-โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมจะสร้าง Support ให้เราโดยอัตโนมัติ แต่อาจจะใช้น้ำเรซิ่นมากกว่าเราสร้าง Support ด้วยตัวเราเองในที่นี้มาดูวิธีการสร้าง Support ด้วยตนเอง

Tips ควรรู้
1. ควรว่าเครื่องในที่ร่ม ได้สัมผัสแสงแดดโดยตรง
2. ไม่ควรตั้งเครื่องในที่ชื้น หรือ ฐานที่ไม่มั่นคง

แก้ปัญหาเบื้องต้น

Download
โหลด Software, Firmware, User Manual, Software Manual >> โหลดที่นี่
คู่มือเครื่อง >> กดที่นี่
คู่มือ Software >> กดที่นี่
ข้อมูล ไฟล์สามมิติ ตัวอย่างอื่นๆ >> แถมไปพร้อมสินค้า (อยู่ใน USB หรือ SD Card ที่แถมไป)
ตัวอย่างไฟล์สามมิติ >> www.thingiverse.com