Photogrammetry

ระบบการสแกนด้วยภาพถ่ายจำนวนมาก ทำงานโดยการถ่ายรูปหลายๆรูปที่ชิ้นงานที่ต้องการสแกนโดยรูปภาพต้องมีการเหลื่อมกัน หลายๆมุมมอง นำรูปที่ถ่ายอาจจะ 30 – 200รูป มาเข้า Software เพื่อทำการ Generate ไฟล์ 3มิติ, สามารถนำไฟล์ที่ได้ใช้เชิง Engineer, Medical, Movie, Game, AR, AR, Metaverse ข้อดีของระบบนี้คือ ได้ไฟล์ Texture มีความสมจริงๆมากๆ สีสมจริง ข้อเสียคือ Workflow การทำงานยุ่งยาก ต้องมีความรูปและความชำนาญการ (ต้อง Training มากระดับหนึ่งเลย)

  • ถ่ายรูปชิ้นงาน เหลื่อมกัน มุมมองแตกต่างกัน 30 – 200รูป
  • นำรูปที่ได้ไปเข้าต่อใน Software
  • ได้ไฟล์ 3มิติ สามารถไปทำงานต่อได้หลากหลาย Engineer, Medical, Movie, Game, VR, AR
  • ข้อดี ไฟล์ที่ได้มี Texture สีสมจริงมาก, ไม่จำกัดขนาดวัตถุที่ต้องการสแกน หัวคน, ภูเขาทั้งลูก
  • ข้อเสีย Workflow การทำงานซับซ้อน ต้องการการ Training

Photogrammetry Hardware

ระบบกล้องถ่ายภาพ Hidef Mirrorless จำนวนมาก Sync ให้ถ่ายภาพพร้อมกันทุกตัว สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปประมวลผลต่อเป็นงาน 3D – ใช้ถ่ายภาพบุคคล หรือ วัตถุ ที่ต้องการลายละเอียดสูง ใช้กับงานทางการแพทย์, Animation, VR, AR, Meta

Photogrammetry Software

Full Color Printer

Photogrammetry Training