ช้อปช่วยชาติ
ช้อปช่วยชาติ 11พย. – 3 ธค. ซื้อสินค้า ขอใบกำกับสามารถไปลดหย่อนสูงสุด 15,000บ
FF Finder ราคาพิเศษ จาก 21,900 เหลือ 19,900
– สินค้าอื่นๆ สามารถลดหย่อยภาษีได้เช่นกัน
** สงวนสิทธิ์สำหรับบุคคลธรรมด **เงินสด หรือ เงินโอน**โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดง**Leave a Reply