Promotion Flashforge V4
เพียงคุณเป็นลูกค้าเก่า Flashforge รับสิทธิ์ไปเลย ซื้อเครื่อง Flashforge ในราคาลดพิเศษ 5 – 10%
ระยะเวลา วันนี้ – 31ตค.60
เงื่อนไข
1. ยืนยันว่าท่านเป็นลูกค้าเก่าโดยการ post ลง facebook
– Post facebook รูป1 ท่านพร้อมเครื่องและชิ้นงานที่พิมพ์จากเครื่อง รูป2 Serial Number
– เปิด Post เป็น Public พร้อมใส่แท็คและข้อความดังนี้ @Print3dd #Flashforgelover (copy ไปวางก็ได้ครับ)
2. ใช้ได้กับการจ่ายเงิน แบบ “เงินสด” “เงินโอน” “เชคลงวันที่ ณ รับของ” — ไม่สามารถใช้ได้กับการจ่ายเงินแบบ Credit Term – ขายเชื่อ
3. ลด 5% สำหรับการซื้อ 1 เครื่อง // กรณีซื้อมากกว่า 1 เครื่องขี้นไปลด 10% ทุกเครื่อง (เปิดโอกาส ให้เพื่อน หรือ คนรู้จักซื้อเครื่องได้)

ตัวอย่าง การยืนยัน

ตัวอย่าง การยืนยัน


Promotion Printer Scanner V1
ซื้อเครื่อง 3D Printer และ 3D Scanner รุ่นใดก็ได้พร้อมกัน รับส่วนลดไปเลย 5%
ระยะเวลา วันนี้ – 31ตค.60
เงื่อนไข
1. ต้องซื้อพร้อมกัน จ่ายเงินพร้อมกัน เท่านั้น
2. ใช้ได้กับการจ่ายเงิน แบบ “เงินสด” “เงินโอน” “เชคลงวันที่ ณ รับของ” — ไม่สามารถใช้ได้กับการจ่ายเงินแบบ Credit Term – ขายเชื่อ

Leave a Reply