fbpx

ลูกค้า: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลูกค้า: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David SLS3 ไปใช้ในงานด้านทันตกรรม เพื่อการจัดฝันครอบฟัน , การพิมพ์เพื่อไปหล่อชิ้นงาน, ทำการวิจัย และสอนนักศึกษาต่อไป

3D Scanner : David SLS3