Raymark Handheld Support

Raymark Handheld Support

Download  – Software EZcad2 ที่นี่ <—

Download  – คู่มือ EZcad2 ที่นี่ <—

การเริ่มต้นใช้งาน Ray Mark การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

การติดตั้งโปรแกรม และ Driver Installation Instruction
** สำคัญมาก ต้องเชื่อมต่อสาย USB แล้วเปิดเครื่องเลเซอร์ก่อน !! เปิดโปรแกรมเสมอ **
– ขั้นตอนแรกให้นำไฟล์ที่อยู่ในแฟรชไดฟ์ (แถมไปกับเครื่อง RayMark) Copy ไฟล์ทั้งหมดไปยัง Computer ที่จะใช้งาน
– ทำการเปิดเครื่อง Raymark
– เสียบสาย USB เชื่อมต่อกับ Computer ที่จะใช้งาน
– ไปยัง Manage – Device Manager – Others devices
– คลิกขวา Update Driver – เลือกไฟล์ Driver ที่ Copy มาจากแฟรชไดฟ์ 

การตั้งค่า Parameter & System Setting บนโปรแกรม EZCad2 (สามารถ Download ที่หน้า Download)
** สำคัญมาก ต้องเชื่อมต่อสาย USB แล้วเปิดเครื่องเลเซอร์ !! ก่อนเปิดโปรแกรมเสมอ **

การใช้งาน Software EZCad2


ผลลัพธ์การทำ HATCH – คือการทำแรเงาให้การไฟล์ Vector นั้นๆ นั่นเอง


การนำไฟล์เข้าเครื่อง Vector และ Bitmap

เลือก File – Import Vector / Bitmap File


ความแตกต่างระหว่างไฟล์ Vector และ Bitmap
(ความแตกต่างระหว่าง Bitmap และ Vector Files) อ่านบทความได้ที่นี่


การใช้งานเครื่องเลเซอร์เริ่มต้น (Basic Operation)


Credit : omtechlaser

วิธีปรับตำแหน่ง Dot Laser


วิธีถอดชุด Fiber Laser

วิธีปรับตำแหน่ง Dot Red light

นำประแจ 6 เหลี่ยม มาขัน ปลดล็อค ตำแหน่งดังรูป
ปรับระยะของ Red dot ให้เข้าหากันมากที่สุด

วิธีปรับตำแหน่ง Focus เลนส์ของเลเซอร์ สำคัญมาก

จะเห็นได้ว่า จะปรับระยะที่เหมาะสม จะมีแสง Power ออกมาดีที่สุดในการตั้งค่าโปรแกรมเดียวกัน

 

วิธีปรับตำแหน่ง Preview Laser ไม่ตรงกับ งานที่เลเซอร์

โปรดระมัดระวังสาย Fiber ห้ามถอด และห้ามหัก ห้ามงอ