Support FF Adventurer4

Support FF Adventurer4

>> Download  – โปรแกรม FlashPrint  ที่นี่ <<

>> Download  – คู่มือ Adventurer4  ที่นี่ <<

การเริ่มต้นใช้งาน FF Adventurer4การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

การแกะกล่อง (Unboxing)

ARVE Error: src mismatch
provider:    youtube
url: https://www.youtube.com/watch?v=xZnZZMGTs2k&t=736s

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/xZnZZMGTs2k?start=736&feature=oembed
src mod: https://www.youtube-nocookie.com/embed/xZnZZMGTs2k?start=736
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/xZnZZMGTs2k

การใช้งาน Flashforge Adventurer 4

  • การใช้คำสั่งต่างๆ (Machine Operation)
  • การปรับระยะหัวพิมพ์ (Calibration)
  • การใส่เส้น และถอดเส้น (Load Filament / Change Filament)

การใช้งาน Polar Cloud

การใช้ Software FlashPrint

ARVE Error: src mismatch
provider:    youtube
url: https://www.youtube.com/watch?v=Jhdq3Btrdps&list=PLDAwo2UliyFb8P7SnqsAsuKroQ1rWh7jI

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jhdq3Btrdps?list=PLDAwo2UliyFb8P7SnqsAsuKroQ1rWh7jI
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jhdq3Btrdps

การติดตั้ง Firmware ผ่าน Flashdrive

การแก้ไขปัญหาหัวตันวิธีการแก้เส้นหักคาท่อนำเส้นวิธีการการถอดหัวพิมพ์

วิธีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์เช็คเส้น

ARVE Error: src mismatch
provider:    youtube
url: https://www.youtube.com/watch?v=UabjcGfCSgg&list=PLfgJMflBZf3tgeaopNnmDMX8xQKlESKSU&index=18

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/UabjcGfCSgg?list=PLfgJMflBZf3tgeaopNnmDMX8xQKlESKSU
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/UabjcGfCSgg

– หากพบกว่าเมื่อพิมพ์มีการเลื่อนขอเลเยอร์ไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการทางจาราบี หรือ นำ้มันหล่อลื่นตรงแกนเหล็ก(น้ำมันจักร) (วิธีเชคง่ายๆคือปิดเครื่องแล้วเลื่อนชุดวฉีดดู ถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน XY แล้วฝืดให้ทาน้ำมันเลย)