ลูกค้า : ทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

ลูกค้า : ทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

ขอขอบคุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น DLP Printer ไปใช้ในการพิมพ์งานด้านทันตกรรม เพื่อการจัดฝันครอบฟัน , การพิมพ์เพื่อไปหล่อชิ้นงาน, ทำการวิจัย และสอนนักศึกษาต่อไป

3D Printer : MiiCraft125

20140708140411

มหิดล ทันตะ_170424_0022

มหิดล ทันตะ_170424_0018

มหิดล ทันตะ_170424_0021

มหิดล ทันตะ_170424_0015

มหิดล ทันตะ_170424_0023

มหิดล ทันตะ_170424_0001_0

มหิดล ทันตะ_170424_0003

มหิดล ทันตะ_170424_0006

มหิดล ทันตะ_170424_0012