Leveling the printer

ตั้งระดับเครื่องพิมพ์

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

 

เครื่องพิมพ์จะต้องถูกตั้งระดับให้เรียบร้อยก่อน มิฉะนั้นพิมพ์ไม่ได้

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่ผนังเพื่อเปิดเครื่อง สำหรับรุ่น Form 2 กดปุ่มที่อยู่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์ครั้งหนึ่งเพื่อให้เครื่องกลับมาทำงาน หากเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องตั้งระดับ หน้าจอแสดงผลจะแจ้งให้คุณทำการตั้งระดับ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ ในการปรับระดับขาตั้งใต้เครื่องด้วยเครื่องมือปรับที่เป็นรูปวงกลมตามจุดที่แสดงบนหน้าจอ ให้หมุดแผ่นปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกให้สูงขึ้น และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับให้ต่ำลง

เมื่อจอภาพแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ได้ระดับแล้ว ก็เริ่มพิมพ์ได้