ลูกค้า : Minebea เครื่องที่ 2 และ 3

ลูกค้า : Minebea เครื่องที่ 2 และ 3

ขอขอบคุณ  บริษัท Minebea
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติของเราอีกครั้ง หลังจากครั้งแรกใช้ FullScale Max350 มาอุดหนุนเพิ่ม FullScale Max350 และ Flashforge Creator Pro เนื่องจากมีหลาย Plant ไปในการออกแบบ พิมพ์ชิ้นส่วน ช่วยในการผลิต , JIG

3D Printer : FullScale Max350 , Flashforge Creator Pro

Minebea_company_logo minebea_1594

minebea_3323

minebea_3353