fbpx

ลูกค้า: Success Robotics Co.,Ltd.

ลูกค้า: Success Robotics Co.,Ltd.

ขอขอบคุณ Success Robotics Co.,Ltd.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator 3, Formlabs Form 3 และ Fullscale Max 450 ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer : Flashforge Creator 3, Formlabs Form 3 , Fullscale Max 450

Preview เครื่องพิมพ์สามมิติ ใหญ่มากขนาด 1000mm

Preview เครื่องพิมพ์สามมิติ ใหญ่มากขนาด 1000mm

รูปการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3มิติ ขนาดใหญ่ Big Size 10000mm*1000mm*1000mm

กล่อง Pack มาอย่างดี ใหญ่กว่า Pallet ธรรมดา
แกะฝากล่องอย่างระวัง
นน.มากอยู่ใช้รถ Folklift ช่วยหน่อย
ตำแหน่งที่วางต้องแข็งแรง และได้ระนาบ
เปรียบเทียบขนาด Max660 กับ Max1000 แล้วจะเห็นว่าเครื่องใหญ่ขึ้นมามาก ขอจำกัดในการพิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่คือการควบคุมอุณหภูมิในห้องพิมพ์ จึงต้องออกแบบเครื่องในเกรดอุตสหกรรม
ขนาดเครื่องเมื่อเปรียบเทียบกับคน
ทดลองพิมพ์ชิ้นงาน ขนาดเกือบเต็มขนาด 1000mm งานออกมาดูดี

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ  Fullscale Max 350 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer :  Fullscale Max 350

ลูกค้า: บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 660 และ เครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2X Plus ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องของบริษัทให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer :  Fullscale Max 660  Einscan Pro 2X Plus

ลูกค้า: บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

ลูกค้า: บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ  Fullscale Max660  ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer : Fullscale Max660

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro จำนวน 2 เครื่อง และ Fullscale Max 350 จำนวน 1 เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Creator Pro, Fullscale Max 350

แจกไฟล์ตัว Filter กรองอากาศสำหรับหน้ากากอนามัย

แจกไฟล์ตัว Filter กรองอากาศสำหรับหน้ากากอนามัย

พอดีจากเหตุการณ์ในช่วงนี้มีการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายจากสารคัดหลั่งที่พบเป็นอย่างมากเลยคือ น้ำลายที่มาจาการพบปะพูดคุยกัน การติดต่อธุรกิจต่าง ๆอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในช่วงนี้เลยที่จะใช้ในการป้องกันไวรัส COVID-19 นี้ได้ก็จะมี  แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และอื่นๆ แต่ 2 อย่างนี้ถือว่าจำเป็นอย่างมาก ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้การออกจากนอกบ้านหรืออยู่ภายในบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะไวรัสสามารถกระเด็นติดไปกับน้ำลายของคนเราได้ในขณะพูด เทื่อมีความต้องการท่จะใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากจึงทำให้หน้ากากอนามัยที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนั้นหาได้อยาก และได้มีการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ขึ้นมาเป็นหน้ากากผ้าที่สามารถสักล้างได้ ไม่เหมือนหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปที่ใช้แล้วต้องทิ้งเลย แต่หน้ากากผ้าบางชนิดจะค่อนข้างหายใจลำบาก ทางเราได้เห็นหน้ากากแบบที่ใช้กันฝุ่น PM2.5  ที่ด้านข้างของหน้ากากนั้นจะมีตัว Filter กรองอากาศที่จะเข้าไปภายในหน้ากาก จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเมื่อมี 3D Printer อยู่แล้วทำไมไม่ทำตัวกรองขึ้นมาใช้กับหน้ากากผ้าละ และมีการเปลี่ยนผ้าสำหรับกรองภายในแทนส่วนหน้ากากก็สามารถสักตามปกติได้เหมือนเดิม

**สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : Filter Mask Covid-19 

 

ทางเราได้เขียนไฟล์ CAD ขึ้นมาเพื่อจะนำมาพิมพ์กับเครื่อง 3D Printer แบบระบบ FDM เพื่อมาใช้กับหน้ากากผ้าที่ใช้งานอยู่ และทางเราได้นำไฟล์ที่ได้เขียนไว้นั้นมาแจกกันฟรีๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด

**ได้ที่ : Filter Mask Covid-19 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและนำไปพิมพ์แจกหรือใช้งานกันได้เลยนะครับ เมื่อเราพิมพ์เสร็จก็นำมาแกะ Support ออกแและนำหน้ากากผ้าที่เราจะติด Filter ชิ้นนี้เข้าไปมาตัดเป็นรูเพื่อจะใส่ Filter กรอง ส่วนผ้ากรองที่จะใส่ไว้ระหว่างตรงกลางนั้นสามารถหาซื้อได้ หรือสำลีกรอง

  

 

 

 

ลูกค้า: บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max350 เพื่อใช้พัฒนาสินค้าของบริษัท ฯ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Fullscale Max350

Support Fullscale Max Series

Support Fullscale Max Series

Download  – software Creatware 3D Printer  ที่นี่ <—

Download  – คู่มือ Fullscale Max Series 3D Printer  ที่นี่ <—

 

การเริ่มต้นใช้งาน Fullscale Max Seriesการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

**ข้อมูลในบทความนี้อาจจะต่างไปบ้าง เนื่องจาก update Firmware / software ใหม่ๆ**
แนะนำให้ดาวโหลด Manual ภาษาไทยที่หน้า Download นะครับ เนื่องจากข้อมูลค่อนข้างเยอะมาก
1. การลงโปรแกรม สำหรับตัวนี้คือ Creatware ซึ่งคือ CURA Opensouce นั้นเอง สามารถหาไฟล์ install จาก SD card ที่แถมไปเครื่อง หรือ Download ใน Tab Download ได้เลย
**สำคัญมาก ต้องเลือก Machine ตามขนาดเครื่องครับ
30*25*30cm สองหัวฉีด สำหรับ Max300
30*25*52cm สองหัวฉีด สำหรับ Max350
40*30*30cm สองหัวฉีด สำหรับ Max400
40*30*52cm สองหัวฉีด สำหรับ Max450**

**เราขนาดเส้นของพลาสติกให้ตรงกับ Spec ที่เลือกกับเรา 1.75mm หรือ 3.0mm**

2. การ Calibrate ฐานพิมพ์ เข้า Menu Level Build Plate สามารถทำได้เช่นเดียวกับ เครื่อง 3D Printer ทั่วไป

3. การใส่เส้น ควรใช้คำสั่ง Preheat ในการใส่เส้นแทน ไม่ควรใช้คำสั่ง “Load Filament” คำสั่ง Load Filament มีโอกาสทำให้เส้นติดได้มากกว่า
4. การใช้ Software

Tips ควรรู้
1. เนื่องจากขนาดพิมพ์ค่อนข้างใหญ่ เวลาพิมพ์เสร็จอาจจะนำชิ้นงานออกมายาก แนะนำให้เปิดฐานทำความร้อนสัก 40c แล้วค่อยแกะชิ้นงานออกมา
2. ควรทาจารบี หรือ น้ำมันหล่อลื่น 2 อาทิตย์ครั้ง เนื่องจากรางสไลด์จะยาวกว่ารุ่นอื่น ควรหล่อลื่นบ่อยหน่อย

 

 

แก้ปัญหาเบื้องต้น
โปรดดูคู่มือภาษาไทยประกอบ
– หากพบกว่าเมื่อพิมพ์มีการเลื่อนขอเลเยอร์ไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการทางจาราบี หรือ นำ้มันหล่อลื่น ทาน้ำม้นตามแกน (วิธีเชคง่ายๆคือปิดเครื่องแล้วเลื่อนชุดวฉีดดู ถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน XY แล้วฝืดให้ทาน้ำมันเลย))

(การทำความสะอาดและการแก้หัวตัน)

ข้อควรระวัง 

ให้หาโฟมมาวางบนแท่นพิมพ์เพื่อกันอุปกรณ์หล่น เพราะอาจจะทำให้กระจกแท่นพิมพ์แตกเสียหายได้

 

(การถอดประกอบหัวฉีดและการทำความสะอาดหัวฉีด)

 

(วิธีแก้เส้นหักคาอยู่ในท่อนำเส้น)

 

 

 

 

โปรดดูคู่มือภาษาไทยประกอบ
– หากพบกว่าเมื่อพิมพ์มีการเลื่อนขอเลเยอร์ไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการทางจาราบี หรือ นำ้มันหล่อลื่นตามแกน (น้ำมันจักร) (วิธีเชคง่ายๆคือปิดเครื่องแล้วเลื่อนชุดวฉีดดู ถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน XY แล้วฝืดให้ทาน้ำมันเลย)