fbpx

ลูกค้า : SchaefflerThailand Max400

ลูกค้า : SchaefflerThailand Max400

งานพาร์ทเครื่องจักรย่อมคู่กับการทำต้นแบบ ทาง Schaeffler Thailand จึงได้ทำการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์3มิติ ในการทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ 👉อย่างเครื่อง FullScaleMax400 ที่มีเพื้นการพิมพ์ถึง 400 x 300 x 300 mm.  เพื่อให้เหมาะแก่การขึ้นต้นแบบที่มีขนาดใหญ่และโครงสร้างที่ซับซ้อน Schaeffler Thailand เป็นบริษัทผลิตอะไหล่เครื่องจักรขนาดใหญ่ และมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้จึงต้องการออกแบบและอัพเดต เพื่อให้ทันกับลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดเวลา การขึ้นต้นแบบเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้เห็นชิ้นงานในรูปแบบ 3D จับต้องได้

Read more

ลูกค้า: บจ.อินเตอร์ เซนเตอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด ของดีซื้อต้องซื้อซ้ำกับ MAX400

ลูกค้า: บจ.อินเตอร์ เซนเตอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด ของดีซื้อต้องซื้อซ้ำกับ MAX400

บริษัท ICP อินเตอร์ เซนเตอร์ แพค ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของทาง ICP สนใจเครื่องพิมพ์ Full Scale Series   เอาเครื่องมาตั้งและสอนการใช้งานเบื้อต้นอีกครั้ง ตั้งคู่กับเครื่องเก่าที่ได้ทำการสั่งซื้อจากเราไปใช้งานเมื่อ 2ปี ที่แล้ว ยังคงสภาพดีใช้งานได้ดีเยี่ยม แม้จะเคยมีเครื่องของเราอยู่แล้ว แต่เราก็ยังคงสอนการใช้งานอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่ออัพเดตการใช้งานด้วยและช่วยดูสภาพของเครื่องเก่าด้วย  

Read more