fbpx

ลูกค้า : SchaefflerThailand Max400

ลูกค้า : SchaefflerThailand Max400

งานพาร์ทเครื่องจักรย่อมคู่กับการทำต้นแบบ ทาง Schaeffler Thailand จึงได้ทำการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์3มิติ ในการทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

👉อย่างเครื่อง FullScaleMax400 ที่มีเพื้นการพิมพ์ถึง 400 x 300 x 300 mm.  เพื่อให้เหมาะแก่การขึ้นต้นแบบที่มีขนาดใหญ่และโครงสร้างที่ซับซ้อน

Schaeffler Thailand เป็นบริษัทผลิตอะไหล่เครื่องจักรขนาดใหญ่ และมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้จึงต้องการออกแบบและอัพเดต เพื่อให้ทันกับลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดเวลา

การขึ้นต้นแบบเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้เห็นชิ้นงานในรูปแบบ 3D จับต้องได้ ก่อนที่จะนำไปเข้าสู่การผลิตจริง เครื่องพิมพ์ 3มิติ จึงตอบโจทย์ในการทำต้นแบบนี้เนื่องจากเป็นนวตกรรมที่รวดเร็ว และสามารถสร้างต้นแบบที่มีความซับซ้อนได้มากมาย

👉ทางเราบริการส่งเครื่องถึงที่พร้อมกับสอนวิธีการใช้งานอย่างละเอียดตั้งแต่ติดตั้ง ส่วนประกอบต่างๆ รวมไปถึงการบำรุงซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับงานของลูกค้า

และสอนใช้โปรแกรมการเตรียมพิมพ์ และทดลองพิมพ์งานจริงจากไฟล์ของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามต้องการ โดยทางเราอธิบายอย่างไละเอียดและเข้าใจง่าย พร้อมใช้งานจริงได้ทันที💕

ตอบโจทย์งานอะไหล่เครื่องจักรที่มีขนาดที่ใหญ่และซับซ้อนมากๆ เลยครับ👍👍👍

ลูกค้า: บจ.อินเตอร์ เซนเตอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด ของดีซื้อต้องซื้อซ้ำกับ MAX400

ลูกค้า: บจ.อินเตอร์ เซนเตอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด ของดีซื้อต้องซื้อซ้ำกับ MAX400

บริษัท ICP อินเตอร์ เซนเตอร์ แพค

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของทาง ICP

สนใจเครื่องพิมพ์ Full Scale Series

 

เอาเครื่องมาตั้งและสอนการใช้งานเบื้อต้นอีกครั้ง

ตั้งคู่กับเครื่องเก่าที่ได้ทำการสั่งซื้อจากเราไปใช้งานเมื่อ 2ปี ที่แล้ว ยังคงสภาพดีใช้งานได้ดีเยี่ยม

แม้จะเคยมีเครื่องของเราอยู่แล้ว แต่เราก็ยังคงสอนการใช้งานอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่ออัพเดตการใช้งานด้วยและช่วยดูสภาพของเครื่องเก่าด้วย