fbpx

การใช้ 3D scanner ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวเซียร์ราลีโอน

การใช้ 3D scanner ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวเซียร์ราลีโอน

Shining 3D ในเมือง Stuttgart เยอรมันนี ได้ร่วมโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ชาวเซียร์ราลีโอน โดยใช้สแกนเนอร์แบบมือถือ ช่วยในการผลิตอวัยวะเทียมให้กับผู้พิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ทั้งนี้อวัยวะเทียมเป็นที่ต้องการอย่างสูงในสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

ในการผลิตอวัยวะเทียมโดยใช้เทคโนโลยีสามมิติช่วยให้ทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการสแกนอวัยวะที่ขาดใช้เวลาประมาณ 20 นาทีโดยรวมถึงการเตรียมการและการตรวจสอบอวัยวะของคนไข้ จากนั้นการปรับแต่งโดยใช้โปรแกรม MeshMixer อีกประมาณ 30 นาที ส่วนการผลิตจะใช้เวลาประมาณ 16-20 ชั่วโมง ส่วนของเท้าจะทำด้วยไม้จากในชุมชนเอง จากนั้นจะมีการตกแต่งสีให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนขาจริง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Einscan-SE/SP มีการอัพเดท Software ใหม่ให้เหมือน Einscan Pro 2X Series

Einscan-SE/SP มีการอัพเดท Software ใหม่ให้เหมือน Einscan Pro 2X Series

มีข่าวดีมาแจ้งทางผู้ใช้งานเครื่องสแกนเนอร์รุ่นกลางอย่าง Einscan-SE และ SPมาอัพเดทให้ทราบกัน เพราะว่าทาง Shining 3d มีการปรับหน้าตาของโปรแกรมใหม่ให้เหมือนเครื่อง Einscan Pro series หรือ Pro 2X series ซึ่งโปรแกรมทีการอัพเดทมานั้นจะเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้นทำให้ง่ายต่อการทำงานด้วย เช่น

  •  Data List & Alignment : แบ่งการสแกนงานออกให้แต่ละครั้งที่สแกน สามารถแก้ไขเองได้ว่าต้องการ Data ไหนของการสแกนบางทีอาจจะเกิดจากการ alignment ที่เพี้ยนแล้วต้องการจะลบ ถ้าเป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่าจะไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้
  •  Post Processing Module : ทำหน้าต่างของการปรับแต่งชิ้นงานใหม่ ดูน่าใช่งานมากยิ่งขึ้น
  •  Basic Measurement Function : เป็นฟังก์ชั่นที่ถือว่าช่วยให้ผู้ใช้งานที่ต้องการให้แกน xyz ของงานสแกนไม่เพี้ยน เพื่อนำไปใช้งานต่อในโปรแกรม CAD 3d โดยฟังก์ชั่นนี้จะสามารถสามารถ Plane, Point และ Line เพื่อใช้ในการปรับแกน xyz ใหม่ และยังสามารถวัดขนาดของชิ้นงานได้จากจุด a ไป b และปริมาตรของชิ้นงานได้ด้วย
  •  Multiple Languages : รองรับการใช้งานแบบหลายภาษามากยิ่งขึ้น
  •  Coordinate Alignment : การเชื่อมผิวงานที่ดีมากยิ่งขึ้น แม่นยำมากขึ้น

ลองโหลดมาอัพเดทให้เครื่องสแกน Einscan-SE มีฟังก์ชั่นที่น่าใช้งานมากยิ่งขึ่นได้ที่ : https://www.einscan.com/support/download/

หน้าต่างโทนสีใหม่เเหมือนกับ Einscan Pro
คำสั่งการ calibration แบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนหน้าตาการใช้งานให้ดูง่ายขึ้น
หน้าต่างการ New projects ใหม่
หน้าต่างการสแกนแบบเดียวกับ Einscan Pro และมีการ align แบบ Turntable/Features
หน้าต่าง Data list แสดงข้อมูลการสแกนทั้งหมด พร้อมสร้าง Group ได้
หน้าต่าง Data list แสดงข้อมูลการสแกนทั้งหมด พร้อมสร้าง Group ได้
หน้าต่างการ Post processing ที่แก้ไขผิวงานได้ ลดขนาดไฟล์งาน
หน้าต่างการสร้าง Plane, Line และ Point

การใช้งาน Measurement : https://www.print3dd.com/origin-exscan-pro-v-3-3-0-2-reverse-engineering/

การวัดปริมาตรทั้งหมดของชชิ้นงานที่สแกน
การวัดระยะจากจุด A ไป B
แสดง Line, Plane และ Point ที่ได้สร้างไว้ทั้งหมด ลบออกได้ถ้าไม่ต้องการ
หน้าต่างการขยับแกน xyz (Origin) เองแบบเลือกขยับตามแกน และหมุนรอบแกนที่ต้องการ
หน้าต่างการตั้งค่าแกน xyz (Origin) ตาม Plane, Point และ Line ที่ได้สร้างขึ้น.

 

 

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 660 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2X ไปใช้ในการวิจัย และการสอนนักศึกษาต่อไป

ลูกค้า: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ลูกค้า: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE ไปใช้ในการวิจัย และการสอนนักศึกษาต่อไป

ลูกค้า: บริษัท ดแวล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ดแวล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ดแวล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2X ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ลูกค้า: โรงพยาบาลมหาสารคาม

ลูกค้า: โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 450 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2x ไปใช้ในกิจการทางการแพทย์

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอขอบคุณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s, Formlabs Form 3 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan-SE เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Guider 2s, Formlabs Form 3 

    3D Scanner: Einscan-SE    

ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s และสแกนเนอร์สามมิติ Einscan SE เพื่อใช้พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider 2s

3D Scanner: Einscan SE

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs , Formlabs Form 2, Einscan-SE ไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

เครื่องพิมพ์สามมิติ: Flashforge Guider IIs , Formlabs Form 2,

เครื่องสแกนสามมิติ: Einscan-SE

DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019

DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019

 

        สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) แถลงความพร้อมการจัดงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ โดยปีนี้เตรียมสร้างปรากฏการณ์ “รวมพลคนดิจิทัล” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ASEAN CONNNECTIVITY สอดรับไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (34th-35th ASEAN SUMMIT) ชูไฮไลท์ 3 โซน เด่น Digital Economy, Digital Society และ Creativity มุ่งสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงประชาชนไทยให้ใกล้ชิดเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ EH98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

เวลาเริ่มงาน 10.00-20.00 น. ซึ่งทาง Print3Dd เข้าร่วมออกงานได้นำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รุ่นต่างๆ ชิ้นงานตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบพลาสติก แบบเรซิ่น เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการศึกษาได้ลงมือทำจริง ใช้ในการออกแบบชิ้นงานของเรา ไม่ว่าจะส่วนตัวหรืออุตสาหกรรมได้ ด้านการแพทย์และอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าใครยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นยังไงสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ Booth B121+B129 หรือติดต่อมาที่เบอร์ 096-140-0420092-552-3026     Line : @Print3dd

  • โซนที่ 1: DIGITAL ECONOMY

การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนด Trend ของโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI, Internet of Things (IoT), และ Big Data ผ่านผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดง รวมถึงเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ASEAN Smart Cities Network: ASCN จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และพลาดไม่ได้กับ Showcase เทคโนโลยียานยนต์อนาคต หรือ FUTURE MOBILITY ที่จะให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับรูปแบบการเดินทางในอนาคตก่อนใคร

  • โซนที่ 2: DIGITAL SOCIETY

พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน การเตรียมบุคลากรดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมสัมผัสกับการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์เชิงสังคมในด้านต่าง ๆ

  • โซนที่ 3: CREATIVITY

พื้นที่ที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และ เทคโนโลยีต่าง ๆ และนำเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ให้ไร้ขีดจำกัด ตื่นตากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์หลากหลายมิติ

 

 

ที่มา : https://techsauce.co/tech-and-biz/depa-digital-thailand-big-bang-2019