ลูกค้า : คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ EinScan-SE ไปใช้ในงานวิจัย

ลูกค้า : คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ EinScan-SE ไปใช้ในงานวิจัย

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้ทำการสั่งซื้อเครื่อง EinScan-SE 3D Scaner นำไปใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับกระโหลกหนู เพื่อแบ่งแยกสายพันธุ์หนู ในประเทศไทย เพื่อการทดสอบ

ทางทีมงานได้จัดส่งเครื่อง EinScan-SE 3D Scaner ให้ถึงที่

และได้ทำการทดสอบเครื่องพร้อมสอนวิธีการใช้งานเกี่ยวกับเครื่อง EinScan-SE โดยก่อนทำการจัดส่งทางทีมงานได้ทำการ ทดสอบเครื่องก่อนนำส่งเรียบร้อยแล้ว

และสอนการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่อง 3D Scaner
และได้ทำการใช้ กระโหลกหนู จริงๆที่ใช้สำหรับทำการวิจัยทดสอบเครื่อง 3D Scaner
ผลที่ออกมาสามารถใช้งานตามความต้องการได้จริง