Faculty of Science Burapha University สั่งซื้อเครื่อง3D Printer Adventurer3 และ Einscan SE เพื่อการศึกษา

Faculty of Science Burapha University สั่งซื้อเครื่อง3D Printer Adventurer3 และ Einscan SE เพื่อการศึกษา

ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สั่งซื้อเครื่อง 3D Printer Adventurer3 และ Scanner EinScan-SE เพื่อนำไปศึกษา

ข้อมูลทางวิชาการ และนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนทางเราได้ทำการ QC ทดสอบสินค้าและจัดส่งให้ถึงที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทางทีมงานได้ทำการนำส่งเครื่อง Adventurer3 และ EinScan-SE ให้ถึงที่ พร้อมการติดตั้งและสอนการใช้งานเบื้องต้นโดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

ทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย
สอนการใช้งานเบื้องต้น ทั้ง2เครื่อง

ทั้งนี้ ทางทีมงาน Print3DD ต้องขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสั่งซื้อสินค้าของพวกเรา ขอบคุณครับ