fbpx

เสริมกำลังให้กับ เบิ้มปั้นดาว ด้วยเครื่อง Full Scale Max 1,000 

เสริมกำลังให้กับ เบิ้มปั้นดาว ด้วยเครื่อง Full Scale Max 1,000 

เสริมกำลังให้กับ เบิ้มปั้นดาว ด้วยเครื่อง Full Scale Max 1,000  บริษัท เบิ้มปั้นดาวนั้นเป็นบริษัทที่รับทำม็อคอัพ แกะโฟม ปั้น หล่อ ทุกชนิด เป็นโรงงานผลิตต้นแบบและโมเดลสแตนดี้ขนาดใหญ่ยักษ์ ทำต้นแบบกันเป็นเมตรๆ!!! ลักษณะงานโดยส่วนใหญ่เป็นงานที่มีขนาดใหญ่และปัจจุบันยังใช้แรงงานคนในการทำงานเป็นหลักอยู่ ทางโรงงานจึงเล็งเห็นการนำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ3มิติเข้ามาช่วยในการทำต้นแบบก่อนที่จะนำไปทำพิมพ์หรือลงสีต่อไป เป็นการช่วยลดเวลาในการทำงานและช่วยให้ชิ้นงานขึ้นรูปทรงที่ซับซ้อนได้ง่ายมากขึ้น และพร้อมนำไปขัดแต่งทำสีต่อได้ทันที ทาง Print3DDเลยต้องจัดเสริมทัพด้วยเครื่องใหญ่เบิ้มอย่าง 💥Full Scale Max 1,000💥

Read more