fbpx

ลูกค้า: บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด

ลูกค้า: บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max660 ไปช่วยในการผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีก

3D Printer : Fullscale Max660

logo7518863648_IMG_0398

7518863648_IMG_0397