Support – Guider3/3+

Support – Guider3/3+

>> Download  – >> โปรแกรม FlashPrint  ที่นี่ <<

>> Download  – >> คู่มือ Guider3/3+  ที่นี่ <<

การเริ่มต้นใช้งาน FF Guider3/3+การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษา

การแกะกล่อง (Unboxing)การใช้งาน Flashfoge Guider3/3+

  • การใส่เส้น (Load Filament) คำสั่ง
  • การคาริเบรตชั่น (Calibration)
  • การใช้งานคำสั่งต่างๆ (Operation machine)

การใช้งาน Polar Cloud

 

การใช้งานโปรแกรม Flashprint

การแก้ปัญหาหัวฉีดตันการเปลี่ยนหัวฉีด และ Teflon tube

การเปลี่ยน Sensor Proximity switch


การดูแลระบบหล่อลื่นตามแนวแกน

  • หากพบกว่าเมื่อพิมพ์มีการเลื่อนขอเลเยอร์ไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยการทางจาราบี หรือ นำ้มันหล่อลื่นตามแกน (น้ำมันจักร) (วิธีเชคง่ายๆคือปิดเครื่องแล้วเลื่อนชุดวฉีดดู ถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน XY แล้วฝืดให้ทาน้ำมันเลย)