fbpx

พิมพ์งาน 3มิติ 3D Printing จากขยะ!!!

มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากหาก เทคโนโลยี, สังคม และ สิ่งแวดล้อมจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดูได้จากตัวอย่างของโครงการ “Perpetual Plastic” หรือ “พลาสติกตลอดการ” เป็นโครงการที่นำขยะพลาสติกที่ใช้งานแล้ว มาแปลงสภาพให้เป็น หมึกพิมพ์(เส้นพลาสติก) เพื่อใช้กับ 3D printing ในการพิมพ์ชิ้นงาน 3มิติ กันต่อไป โครงการนี้ตั่งอยู่ในประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยมุ่งเน้นในการ ในประชาชนมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลพลาสติก และ ให้คนตระหนักถึงประโยชน์และวิธีการนำของรีไซเคิลไปใช้จริง

perpetual-plastic-project-1

perpetual-plastic-project-5

โครงการนี้ตั้งขึ้นในโดย Better Future Factory โดยความร่วมมือของ 6 นักออกแบบอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัย Delft โดยโครงการในนำเสนอขั้นตอนในการ Recycle ในรูปแบบ “โรงงานขนาดเล็ก” โดยมีขั้นตอนในการทำทั้งหมดแสดงในกล่องโปร่งใส ผู้เข้าร่วมสามารถมีประสบการณ์การรีไซเคิลจริงๆ ต้องแต่การล้างถุงพลาสติกหรือแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วให้สะอาด, ทำการเป่าให้แห้ง, ทำการบดขยะให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, หลอมเศษพลาสติกให้อยู่ในรูปเส้น filament และ สุดท้ายการพิมพ์งาน 3มิติ ให้เป็นแหวน เพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมสวมใส่เป็นที่ระลึก แสดงให้เห็นประโยชน์ในการรีไซเคิล

perpetual-plastic-project-2

perpetual-plastic-project-3

ตอนนี้โครงการใช้เฉพาะพลาสติก PLA ในการสาธิต และโครงการอยู่ในช่วงทดลองนำพลาสติกชนิดต่างๆมาสาธิตด้วยเช่นกัน โดยโครงการจะใช้เครื่องปริ้น 3มิติในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นว่าพลาสติกจากขยะนั้น สามารถนำมาเปลี่ยนรูปเป็นของใช้ต่างๆได้อย่างไร

perpetual-plastic-project-4

จุดประสงค์ของโครงการเพื่อให้คนตระหนักถึงการแก้ปัญหา พลาสติกล้นโลก และการรีไซเคิลพลาสติกเป็นหน้าที่รัฐบาล, เอกชน และที่สำคัญคือเราทุกๆคน