พิมพ์งาน 3มิติ 3D Printing จากขยะ!!!

มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากหาก เทคโนโลยี, สังคม และ สิ่งแวดล้อมจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดูได้จากตัวอย่างของโครงการ “Perpetual Plastic” หรือ “พลาสติกตลอดการ” เป็นโครงการที่นำขยะพลาสติกที่ใช้งานแล้ว มาแปลงสภาพให้เป็น หมึกพิมพ์(เส้นพลาสติก) เพื่อใช้กับ 3D printing ในการพิมพ์ชิ้นงาน 3มิติ กันต่อไป โครงการนี้ตั่งอยู่ในประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยมุ่งเน้นในการ ในประชาชนมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลพลาสติก และ ให้คนตระหนักถึงประโยชน์และวิธีการนำของรีไซเคิลไปใช้จริง

perpetual-plastic-project-1

perpetual-plastic-project-5

โครงการนี้ตั้งขึ้นในโดย Better Future Factory โดยความร่วมมือของ 6 นักออกแบบอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัย Delft โดยโครงการในนำเสนอขั้นตอนในการ Recycle ในรูปแบบ “โรงงานขนาดเล็ก” โดยมีขั้นตอนในการทำทั้งหมดแสดงในกล่องโปร่งใส ผู้เข้าร่วมสามารถมีประสบการณ์การรีไซเคิลจริงๆ ต้องแต่การล้างถุงพลาสติกหรือแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วให้สะอาด, ทำการเป่าให้แห้ง, ทำการบดขยะให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, หลอมเศษพลาสติกให้อยู่ในรูปเส้น filament และ สุดท้ายการพิมพ์งาน 3มิติ ให้เป็นแหวน เพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมสวมใส่เป็นที่ระลึก แสดงให้เห็นประโยชน์ในการรีไซเคิล

perpetual-plastic-project-2

perpetual-plastic-project-3

ตอนนี้โครงการใช้เฉพาะพลาสติก PLA ในการสาธิต และโครงการอยู่ในช่วงทดลองนำพลาสติกชนิดต่างๆมาสาธิตด้วยเช่นกัน โดยโครงการจะใช้เครื่องปริ้น 3มิติในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นว่าพลาสติกจากขยะนั้น สามารถนำมาเปลี่ยนรูปเป็นของใช้ต่างๆได้อย่างไร

perpetual-plastic-project-4

จุดประสงค์ของโครงการเพื่อให้คนตระหนักถึงการแก้ปัญหา พลาสติกล้นโลก และการรีไซเคิลพลาสติกเป็นหน้าที่รัฐบาล, เอกชน และที่สำคัญคือเราทุกๆคน