3D Printing เทพเจ้ากวนอู ขนาดเล็ก

เทพเจ้ากวนอู 01

เป็นการโชว์การพิมพ์ตัวอย่างขนาดเล็ก (สังเกตุขนาดเมื่อเทียบกับไฟแชค ครับ) จะเห็นว่างานค่อนข้างละเอียดสำหรับเครื่อง 3D Printer แบบ FDM/FFF ชิ้นงานนี้พิมพ์ด้วยวัสดุ PLA ด้วยความละเอียดในการพิมพ์ 100 Micron หรือ 0.1 mm จะเป็นว่าเป็นอีกตัวอย่างนึงในการประยุตก์ใช้เครื่องกันงานโมเดล หรือ นำไปต่อยอดเป็นงานหล่อ หรือ ทำตัวอย่างขึ้นมาก่อน ก่อนจะไปสั่งทำแบบ CNC อีกที

3D Printer Model : Flashforge 3D Printer
Photo Credit : FlashForge SG Distributor Facebook Page
Model Link : N/A

เทพเจ้ากวนอู 04

เทพเจ้ากวนอู 02

เทพเจ้ากวนอู 03