ลูกค้า : Accord Dental

ลูกค้า : Accord Dental

ขอขอบคุณ Accord Dental
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น DLP Printer ไปใช้ในการพิมพ์งานด้านทันตกรรม เพื่อการจัดฝันครอบฟัน , การพิมพ์เพื่อไปหล่อชิ้นงาน

3D Printer : MiiCraft125

Accord Picture63531

63532

63530