Einscan HX & บททดสอบความแม่นยำ

Einscan HX & บททดสอบความแม่นยำ

สวัสดีเพื่อนq 3DD DIGITAL FABRICATION ทุกคนครับ วันนี้เรามีบทความการทดสอบความแม่นยำ และการคลาดเคลื่อนในการแสกนไฟล์ ของ Einscan HX โดยเครื่อง Scanner รุ่นนี้มี 2 โหมดในการทำงานด้วยกัน โดยเราจะทดสอบทั้ง 2 โหมด คือ Rapid Scan และ Laser Scan ไปชมการทดสอบกันเลยครับ เครื่อง Scanner Einscan HX ที่ใช้ในการทดสอบ Serial Number : EinscanPEA-HXBX004H11 วัตถุอ้างอิง ลูกบอลเซรามิก และวัดข้อผิดพลาดของระยะห่างของทรงกลม โดยกำหนดความยาวระหว่างจุดศูนย์กลางของทรงกลมที่สอดคล้องกันแต่ละอันและเปรียบเทียบกับ ความยาวที่ปรับเทียบแล้ว เท่ากับค่าเบี่ยงเบนที่กำหนดไว้ ข้อมูลถูกวัดในโปรแกรม Geomagic Control X


Sphere set 1 ระยะห่าง: 15.86255mm

Sphere set 2 ระยะห่าง: 28.01287mm

Sphere set 3 ระยะห่าง: 43.92210mm

Sphere ชุด 4 ระยะห่าง: 62.18221mm

Sphere set 5 ระยะห่าง: 89.89606mm

Sphere set 6 ระยะห่าง: 126.01265mm

Sphere set 7 ระยะห่าง: 175.88444mm

Sphere set 8 ระยะห่าง: 242.43083mm

Sphere set 9 ระยะห่าง: 319.71271mm

ความแม่นยำของ Scanner ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ความแม่นยำในการยิงครั้งเดียว และ 2. ความแม่นยำเชิงปริมาตร หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำของข้อมูล 3 มิติกับขนาดวัตถุ
ซึ่งหมายความว่า ความแม่นยำของการแสกนที่จัดเรียงไฟล์เข้ารวมกับชุดข้อมูล

ความแม่นยำเชิงประมาตรของวัตถุควรได้ดังนี้ : ความแม่นยำเชิงปริมาตร = ความแม่นยำในการยิงครั้งเดียว + (ความยาวของวัตถุ/1ม.) x ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง

Einscan HX Accuracy (ความแม่นยำ)  :  Rapid Scan = 0.05 mm (Single shot) / 0.05+0.1 mm/m (Volumetric)
                                                                                   Laser Scan = 0.04 mm (Single shot) / 0.04+0.06 mm/m (Volumetric)

ความกว้างของวัตถุมาตรฐานคือ 0.32 ม.  : Laser Scan : ความแม่นยำเชิงปริมาตร = 0.04+0.06*(0.32/1) mm = 0.0592 mm
                                                                                  : Rapid Scan : ความแม่นยำเชิงปริมาตร = 0.05+0.1*(0.32/1) mm = 0.0820 mm

ผลลัพธ์จากการทดสอบ Laser Scan ที่ลูกบอล Set 9
ผลลัพธ์จากการทดสอบ Laser Scan ที่ลูกบอล Set 9
ตารางแสดงผลการทดสอบของ Laser scan
ตารางแสดงผลการทดสอบของ Rapid Scan

Credit : SHINING3D