fbpx

ลูกค้า: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ลูกค้า: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer : Flashforge Creator Pro