ลูกค้า: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs