บล็อกกระถางต้นไม้ ด้วย 3D Printer

บล็อกกระถางต้นไม้ ด้วย 3D Printer

เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา  ผมได้มีโอกาสไปเดินตลาดไม้แห่งหนึ่ง และได้ ซื้อต้นไม้ เพื่อนำมากลับมาตกแต่ง ปลูกที่บ้าน แต่เนื่อจากกระถางต้นไม้ ที่ร้านแถมมากับต้นไม้ เป็นเพียงกระถางธรรมดา ไม่มีทรวดทรงอะไร ผมจึงอยากจะได้กระถางที่มีลวดลาย ที่สวย จึงได้ไป ซื้อกระถางต้นไม้อีกร้านเพื่อนำมาเปลี่ยน  ซึ่งจากนั้นกลับมาบ้านก็ได้นึกคิดขึ้นว่า ละถ้าลองทำกระถางต้นไม้เอง แบบลวดลายที่เราชอบ ออกแบบเองทำยังไงได้บ้าง ก็ได้มาเจอเข้ากับ โมเดลบล็อกกระถางต้นไม้จาก thingiverse จึงไดด้ลองนำมาพิมพ์ด้วยเครื่อง 3D เพื่อสร้างบล็อกและหล่อเอง ครับ

 

 

หลังจากได้ทำการโหลด File .Stl มาแล้ว นำ File ที่ได้โหลดมา Input เข้า โปรแกรมของเครื่องพิมพ์ 3D printer ชื่อว่า Flash print 5

 

Input เข้าโปรแกรม Flash print 5 แล้ว ทำการตั้งค่าโปรไฟล์ เป็นค่า Standard หลังจากนั้น กด คำสั่ง Slicing Preview เพื่อดูเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ และ ปริมาณของเส้นที่ใช้ได้ด้วยครับ

 

อันนี้คือ ชิ้นส่วนโมเดลที่ประกอบเป็นบล็อกพร้อมที่จะใช้หล่อปูนได้แล้วครับ

หลังจากเราทำการหล่อปูน และแกะกระถางต้นไม้ที่ได้ออกมาจาก บล็อกแล้ว สามารถนำไปใช้ใส่ต้นไม้ได้เลยครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ