ทำตราปั๊ม Carbon Fiber ด้วย 3D Printer

ทำตราปั๊ม Carbon Fiber ด้วย 3D Printer

ตราปั๊ม หรือ แท่นปั๊ม ตรายางลงบนเอกสาร หรือ วัสดุต่างๆ เราสามารถใช้ 3D Printer ในการทำได้ ครั้งนี้เราได้ออกแบบแท่นปั๊มเอง โดยใช้โปรแกรม SolidEdge2022 แล้วนำไฟล์ที่ออกแบบเสร็จแล้ว นำไปพิมพ์กับเครื่อง Flashforge Guider3 วัสดุสำคัญในครั้งนี้ก็คือ PETG-CF หรือ Cabon Fiber นั้นเอง หลังจากนั้นแผ่นยาง เราจะใช้เครื่อง Co2 Laser Machine ในการแกะสลัก และนำชิ้นงานมาประกอบ และทดสอบปั๊มงานจริงกันครับ ไปรับชมขั้นตอนกันครับ

  • การออกแบบแท่นปั๊มเราจะใช้โปรแกรม SolidEdge2022 SHINING3D EDITION
  • Export ไฟล์เป็นนามสกุล .STL
  • นำไปเข้าโปรแกรม FlashPrint สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยครั้งนี้จะใช้เครื่อง Guider3
    • สำหรับการทำตรายาง เราจะเครื่องเลเซอร์ในการแกะสลักแผ่นยางพารา โดยจะใช้โปรแกรม RDWorkV8
    • หลังจากนั้นนำไฟล์ไปเข้าเครื่องเลเซอร์ เครื่องของเราสามารถทำได้ตั้งแต่ Flux Beamo , Ray6 – 9 – 13 Co2 Machine
    • นำแผ่นตรายางที่ได้ ไปตัด แล้วนำไปติดกับแท่นปั๊ม